"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เทปโทรทัศน์เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 (ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)
รายละเอียดกำหนดการวันพิธีและการฝึกซ้อม (อัพเดท 21 พ.ย. 57)
คู่มือการใช้ชิป RFID
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
The Degree Conferral Ceremony of Khon Kaen University, 2014
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและการจองภาพฯ
ตัวอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
การรับชุดครุยและการจองภาพบัณฑิต | แผนผังบริเวณถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://gradlive.kku.ac.th
นอกจากนี้สามารถรับชมได้ที่จุดต่างๆดังนี้
1.บริเวณชั้น 1 ศูนย์อาหาร Complex
2. หอศิลปวัฒนธรรม
3. จอ Digital Signage หน้า Complex และสี่แยกศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม(ใกล้คณะศึกษาศาสตร์)
4. อาคารจตุรมุข อุทธยานเกษตร

 

 
  
    KKUMy KKU | KKU Fanpage
Contact webmaster : chupar@kku.ac.th