พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 

พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 


คำปฎิญาณบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘


 ชมเทปข่าวในพระราชสำนัก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558
 
 
ดาวน์โหลดสูจิบัตร

สามารถดูผ่าน tablet ได้ทาง bookish
 
  
KKUMy KKU | LINE@ | KKU Fanpage
Contact webmaster : chupar@kku.ac.th