KKU Congratulations


อัพเดท
- คู่มือการฝึกซ้อมและรายละเอียดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2559
- ประกาศกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มข. ประจำปี 2559
- ประกาศการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- ประกาศกำหนดระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 (วันที่ 14-15 ธ.ค. 59)
- ประชุมการเตรียมรับเสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2559 (24 พ.ย. 59)ติดต่อสอบถาม โทร 0 4320 2204 : Facebook Khon Kaen University | KKU