ข่าวมข.

ผู้บริหารCOLA KKUบรรยายพิเศษ สนับสนุน อปท.สร้างความเข้มแข็งสุขภาพชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มข. เชิญ อ.เสรี พิจิตรศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ COLA KKU เป็นวิทยากรบรรยาย "ความร่วมมือของ อปท.ต่อการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของครอบครัวและสังคม"
ปฐมนิเทศ “นักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558”
กิจกรรมส่งเสริมให้นักวิจัยใหม่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม