ข่าวมข.

COLA KKU เจ้าภาพร่วมในการจัด ICLG ณ นครปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ COLA KKU ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น (International Conference on Local Government) ครั้งที่ 5 ณ นครปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย
มข.สัมมนาให้ความรู้การทำลายเอกสารราชการอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มข.ห่วงคนทำงานเอกสารเสี่ยงอันตรายสารพิษ จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสร้างความตระหนักในการจัดการและทำลายเอกสารอย่างถูกระเบียบและปลอดภัย
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม