ข่าวมข.

มข. หนุนทักษะเครือข่ายเขียนข่าวสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และการเขียนข่าว เพิ่มทักษะแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์
มข.เป็นเจ้าภาพจัด "สภากาแฟสีหราช" ครั้งที่ 53 สมาชิกคับคั่ง
สมาชิกสภากาแฟสีหราช ประกาศร่วมมือกันทุกกิจกรรมด้วยสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เชื่อมั่นในองค์ความรู้หากดึงศักยภาพของทุกหน่วยงานออกมาร่วมพัฒนา จะเกิดชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»

วารสารข่าว มข.


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม