ข่าวมข.

ทันตะบุคลากร จัดงานใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปิดคณะจัดงานใหญ่รักษาโรคช่องปาก ฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ปฏิบัติบูชาแด่ "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย"
คณะแพทยศาสตร์จับมือเครือข่าย จัดงานรักษาด้วยใจ หายด้วยเทคโนโลยี
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สปสช.โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดงานรักษาด้วยใจ หายด้วยเทคโนโลยี “Care with Love, Cure with Technology”
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม