ข่าวมข.

วิศวฯเครื่องกล ดึงนักวิจัยร่วมเสนอผลงานวิชา การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวฯเครื่องกล ดึงนักวิจัยร่วมเสนอผลงานวิชา การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล
COLA KKU ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ หัวใจต้านคอรัปชั่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ หัวใจต้านคอรัปชั่น
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม