ข่าว มข.

อาจารย์วิศวฯโยธา ที่ปรึกษาการก่อสร้างฯอาคารเรียนต้นแบบพระราชทาน

อาจารย์วิศวฯโยธา ที่ปรึกษาการก่อสร้างฯอาคารเรียนต้นแบบพระราชทาน เข้าถวายรายงานความก้าวหน้า

สถาปัตย์ มข. และ ม.ศิลปากร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และ ม.ศิลปากร ได้ร่วมกันทำความร่วมมือทางวิชาการมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน 7-9 ตุลาคม 2558 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

มข. ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
มข. ยื่นจดสิทธิบัตรมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นแท่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ยื่นจดสิทธิบัตรอันดับ 1 ของประเทศ