คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.58 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มข. คณะเกษตรศาสตร์ มข. ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ Thai Mycological Association และ British Mycological Society กำหนดจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ระดับนานาชาติ เรื่อง International Workshop and Symposium on Mycology in Southeast Asia and the 9th TMA Conference ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.58 สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมและส่งผลงานเพื่อนำเสนอ การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 National Genetics Conference 2015 (NGC2015) “พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์” โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น 15-17 กรกฎาคม 2558 คณะเภสัชฯ มข. เชิญฟังบรรยายาพิเศษ “ศิลปะการพูดและการสื่อสารในองค์กร” โดย คุณธีระพงศ์ โสดาศรี ห้อง 2316 คณะเภสัชฯ มข. วันที่ 5 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มข. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 เมษายน 2558

ข่าว มข.

คลื่นสาธุชนครึ่งล้านร่วมเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณส่งมอบคณะแพทย์ฯมข.

คลื่นสาธุชนครึ่งล้าน หลั่งไหลร่วมส่งสรีระสังขารหลวงพ่อคูณวาระสุดท้าย ก่อนมอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ขั้นตอนการเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ตามความประสงค์ในพินัยกรรม

อาสาสมัคร “จิตอาสา” งานเล็กๆ แต่กุศลยิ่งใหญ่มหาศาล

นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป สมัครเป็นจิตอาสาเก็บขยะ ทำความสะอาด ในพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก