ข่าว มข.

“วันมะเร็งโลก” ชาวอุบลฯ ตระหนัก! ต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี

เขตสุขภาพที่10 ร่วมกับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดกิจกรรม คอนเสิร์ตการกุศล “วันมะเร็งโลก” วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 37 ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำาดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์

สปพ. มข. จัดโครงการนำนักศึกษาสู่การเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน

สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปพ.) นำผู้บริหารและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้รับทราบแนวทางการนำนักศึกษามาเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน

4 นักศึกษา มข. เฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่ง จาก 70 คนทั่วประเทศ
4 นักศึกษา มข. เฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลเยาวชนคนเก่ง จาก 70 คนทั่วประเทศ

ภาคภูมิใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้ารับพระราชทานฯ รางวัลเยาวชนคนเก่ง จากสมเด็จพระเทพฯ ณ พระราชวังดุสิต