ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย มข. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 58 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนพนักงานสายสนับสนุนหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบข้อเขียน ณ ห้องสมุด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. Civil Society Partnerships Project Call for Applications CSNM Khon Kaen University Until 2 March 2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสายสนับสนุน หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12-25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ณ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย

ข่าว มข.

สานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีสาน-ใต้ ครั้งที่ 1 มข.-มอ.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. วิทยาเขตปัตตนี จัด โครงการเครือข่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีสาน-ใต้ ตรั้งที่ 1 เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาสองสถาบัน

แอปฯ “KhunLook” พี่เลี้ยงสุดเจ๋ง หนุนพ่อแม่ยุค IT

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวนักวิจัย พบสื่อมวลชน เรื่อง แอปพิเคชั่น “KhunLook” พี่เลี้ยงสุดเจ๋ง หนุนพ่อแม่ยุค IT ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น