วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อเรื่อง “ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet” โดย คุณเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 7.00 น เป็นต้นไป สถาบันสันติศึกษา เชิญร่วมสัมมนาวิชาการ ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015: NICBMI 2012 ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA KKU) ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 มข. และ โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (CASCAP) แถลงข่าว CASCAP คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้คนไทยห่างหายจากมะเร็งท่อน้ำดี อาคารพุทธศิลป์ สำนักวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ข่าว มข.

ผู้บริหาร มข.ตบเท้าปลูกต้นยางนา เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างมีค่า

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ปลูกต้นไม้สายรหัสประจำตัวเพื่อ มข.(ต้นไม้ของคุณ) โดยมีเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

เปิดตัว...แห่งแรกของโลก...!!! “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี”

คณะแพทยศาสตร์ เปิดศูนย์สู้โรคมะเร็งท่อน้ำดี...ปัญหาสำคัญของคนอีสาน ต้นเหตุจากปลาดิบ เปิดตัวศูนย์เฉพาะทาง “ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี CASCAP” บริการผู้ป่วยครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย “สารแห่งความสุข” U-happy สัญจร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วย “สารแห่งความสุข” U-happy สัญจร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม U-happy ที่คณะแพทย์ เน้นความสุขในการทำงานกับองค์กร คือสูตรสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย