วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานสายสนับสนุนหน่วยงานในกำกับของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย มข. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 58 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนพนักงานสายสนับสนุนหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบข้อเขียน ณ ห้องสมุด วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. Civil Society Partnerships Project Call for Applications CSNM Khon Kaen University Until 2 March 2015 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ และสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าว มข.

สานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน มข.- มอ - มช. สู่การพัฒนากิจกรรมสโมสรฯ

สโมสรบุคลากร 3 สถาบันร่วมขับเคลื่อนวางแนวทางกิจกรรมสร้างสรรค์ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-มอ.-มช”ปี 58 เน้นความสัมพันธ์อันดีด้วยกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม

มข. เจ้าภาพ ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังฯ ครั้งที่ 3

มข. เจ้าภาพ ประชุมรองอธิการบดีด้านการคลังฯ ครั้งที่ 3 มี 27 สถาบันของรัฐเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น