ข่าว มข.

มข.อบรมจรรยาบรรณ เรียนรู้ภาวะผู้นำมีจริยธรรม ตามรอยเท้าพ่อ

มข.จัดโครงการอบรมจรรยาบรรณผู้บริหาร การเรียนรู้สู่ภาวะผู้นำในการบริหารงานเชิงจริยธรรม :ตามรอยพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๔”

พระอาจารย์กิตติศักดิ์ ปัญญาวชิโร แนะชาวพุทธควรมั่นเจริญภาวนาสติสร้างบุญกุศล ๑๐ ประการ ยึดแนวคำสอนของพระพุทธองค์ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๔

คณะแพทยศาสตร์ มข. แถลงข่าว พร้อมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2559
คณะแพทยศาสตร์ มข. แถลงข่าว พร้อมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2559

ร่วมบริจาคสบทบทุนต่อยอดกองทุนวันศรีนครินทร์ สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายเกินสิทธิ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ “Hope and Help:ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้"