ข่าวมข.

ส้มโอเนื้อแดง! นักวิจัย มข.พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ดันของดีชัยภูมิ
นักวิจัย มข.จับมือ สกว.พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ส้มโอเนื้อแดงและส้มโอทองดี สร้างอัตลักษณ์ผลักดันให้เป็นของดีประจำจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
“ยางนา มีค่าดั่งทองคำ”
จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับยางนา กำหนดกลไกขับเคลื่อนการวิจัยยางนาให้เป็นพืชพลังงานในอุตสาหกรรมพลังงาน
อ่านข่าวทั้งหมด»
อ่านเพิ่มเติม»


คณะและหน่วยงาน
คณะ
สาขาวิชา
หน่วยงาน
หน้าเว็บสำหรับ..
International Visitor
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
บุคคลทั่วไป
KKU Webmail

ปฏิทินกิจกรรม