วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมแชร์ประสบการณ์ Coworking Space โดย บริษัท HUBBA บริษัทของผู้ก่อตั้ง HUBBA Coworking Space และได้ก่อตั้ง Coworking Space จนประสบความสำเร็จในเมืองไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เวลา 14.00-17.00 น. ของวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สมเด็จพระเทพฯ กับงานส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้อง 5101 อาคาร SC.05 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 17 ส.ค. 58 เวลา 13.30 - 16.30 น. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อเรื่อง “ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet” โดย คุณเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร - อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 7.00 น เป็นต้นไป

ข่าว มข.

นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริจาคโลหิตกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

KKU’ Idol “บีช สุริยานนท์ พลสิม” นักศึกษาการปกครองท้องถิ่น go inter.

KKU’ Idol พบกับนักศึกษาที่มุ่งมั่นฝึกฝนวิชาการ แนวคิดของ “บีช สุริยานนท์ พลสิม” จากสำนักวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการปริญญาตรีที่สนใจเรื่องท้องถิ่นแล้วเผยแพร่บนเวทีระดับชาติและนานาชาติ

สู่ความเป็นนานาชาติ หลอมวัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างบัณฑิตรับใช้สังคม
สู่ความเป็นนานาชาติ หลอมวัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างบัณฑิตรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ หลอมวัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างบัณฑิตรับใช้สังคม