คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. โครงการบรรยายพิเศษ 803 405 การปฏิบัติวิชาชีพและกฎหมายทางสถาปัตยกรรม 2557 ณ ห้องบรรยาย 1 27 มีนาคม 2558 คณะเภสัชฯ มข. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 2 และ 3 (ไทยและนานาชาติ โดยวิธียื่น GAT PAT2) สมัครทาง Internet ระหว่าง 1 - 15 เม.ย. 2558 สอบถามที่ 043-202-378 คณะเภสัชฯ มข. เชิญร่วม “พิธีมอบเสื้อกาวน์” ณ ห้องประดับคชรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็ คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดประชุมนานาชาติ The 15th Asia Conference of Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ณ โรงแรม Ambassador Bangkok ระหว่างวันที่ 23-26 June 2015 คณะเภสัชศาสตร์ มข. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ กลุ่ม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มข. กำหนดรายงานตัวผ่าน Internet ระหว่าง 6-8 เมษายน 2558 นี้

ข่าว มข.

เสริมคุณค่าพระพุทธร่วมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายชมรมนักศึกษา จัดกิจกรรม "บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ" ครั้งที่ ๑ กระตุ้นชาว มข. ร่วมตระหนักคุณค่าพุทธศาสนา

ศูนย์วิจัยออทิสติก แถลงข่าวจัด “เปิดโลกออทิสติก” ครั้งที่ 9

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม...ฟรี..!!! เปิดโลกออทิสติก “เปิดสมอง ส่องความพิเศษ : กระตุ้นการทำงานของสมองระดับสูงในเด็กที่มีภาวะออทิสซึ่ม” การประชุมวิชาการที่ตั้งเป้าช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม