ข่าว มข.

ผลประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.

ผลประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

OD สายผู้สอนคณะวิทยาศาสตร์ “สร้างความเป็นเลิศด้วยกระบวนการโค้ช”

คณะวิทย์ฯ มข. จัดกิจกรรม OD บุคลากรสายผู้สอน เน้น “กลยุทธ์การสร้างชื่อเสียงคณะวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการโค้ช”

มข.วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
มข.วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

มข.ร่วมพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เฉลิมพระชนมายุ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น