ข่าว มข.

มข.ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ดันOTOPสู่สากล แก้ปัญหายากจนชาวอีสาน

มข.ร่วมกับ จ.ขอนแก่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ดันผลิตภัณฑ์OTOPสู่สากล มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนชาวอีสานอย่างยั่งยืน

มข.ปั้นกำลังพล เจนงานรัฐพิธีชุมชนสัมพันธ์ ลุยสมรภูมิภาพลักษณ์อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงพัฒนาด้านงานรัฐพิธีและชุมชนสัมพันธ์ ยกระดับผู้บริหารและบุคลากรด้านชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้เชี่ยวชาญ เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

มข. สื่อสารสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน นำชุมชนเป็นสุข
มข. สื่อสารสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน นำชุมชนเป็นสุข

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้นำชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง มข. ผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน