ข่าว มข.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินไทยและกลุ่มศิลปินลุ่มน้ำโขง ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2559 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

เปิดพื้นที่ค้นหารากเหง้าความเป็นอีสานใน "เปิดบ้านศิลปวัฒนธรรม มข."

สำนักวัฒนธรรม เปิดพื้นที่ในการค้นหาความหมาย อัตลักษณ์ และรากเหง้าความเป็นอีสาน พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์วิถีอีสานกับกิจกรรม "เปิดบ้าน ศิลปวัฒนธรรม มข."

คนเดียวในไทย อธิการบดี มข. รับรางวัลผู้นำสถาบันการศึกษา จากสิงคโปร์
คนเดียวในไทย อธิการบดี มข. รับรางวัลผู้นำสถาบันการศึกษา จากสิงคโปร์

อธิการบดี มข.รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นผู้นำสถาบันการศึกษาท่านเดียวในประเทศไทยที่ถูกเทียบเชิญให้เข้ารับรางวัลผู้นำสถาบันการศึกษา“Education leadership award” จากประเทศสิงคโปร์ ประจำปี 2559