ข่าว มข.

วิศวฯจัด KKU-EN Grad. Camp หวังนศ.รู้จัก 21 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะ

วิศวฯ จัดค่าย KKU-EN Grad. Camp “หวัง” นศ.รู้จัก 21 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะมากยิ่งขึ้น

รองอธิบดีกรมกิจการนักศึกษา สปป.ลาว เข้าหารือกับอธิการบดี

รองอธิบดีกรมกิจการนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เข้าพบปะหารือกับอธิการบดี มข. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลนักศึกษาลาว

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๓”
พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๓”

พระสุทธิธรรมโสภณแนะทุกสิ่งที่ปฏิบัติควรยึดถือทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นแนวทางในการดำรงตนในชีวิตประจำวัน ในกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๑๓