ข่าว มข.

ชาวมุสลิมขอบคุณด้วยหัวใจ สำนักหอสมุดเปิดห้องละหมาด 24 ชั่วโมง

มข.ให้เกียรติอย่างเข้าใจสังคมไทยหลากหลายวัฒนธรรม ขานรับนโยบาย Library for all เปิดห้องละหมาดโซนพื้นที่ให้บริการ 24 ชม. ชาวมุสลิมตื้นตันสุดปลื้ม อัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน ร่วมละหมาดปฐมฤกษ์

มข.เชิญ นักฟิสิกส์ระดับโลกบรรยาย“พลังงานฟิวชั่น” พลังงานโลกอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญ ศาสตราจารย์ เจยอง พาร์ค นักฟิสิกส์ด้านพลาสม่าฟิสิกส์ระดับโลกบรรยายเรื่อง“พลังงานฟิวชั่น” พลังงานโลกอนาคต

ติดตามการเลื่อนสอบ GAT/PAT การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน
ติดตามการเลื่อนสอบ GAT/PAT การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร เผยผลการประชุม ทปอ. ในเรื่องการเลื่อนสอบ GAT/PAT การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน