ข่าว มข.

มข.ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ดันOTOPสู่สากล แก้ปัญหายากจนชาวอีสาน

มข.ร่วมกับ จ.ขอนแก่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ดันผลิตภัณฑ์OTOPสู่สากล มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนชาวอีสานอย่างยั่งยืน

มข.ปั้นกำลังพล เจนงานรัฐพิธีชุมชนสัมพันธ์ ลุยสมรภูมิภาพลักษณ์อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงพัฒนาด้านงานรัฐพิธีและชุมชนสัมพันธ์ ยกระดับผู้บริหารและบุคลากรด้านชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้เชี่ยวชาญ เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

มข.รุก...ปักธง 33 หน่วยงาน บริหารจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก

มข. รุกจัดโครงการการบริหารจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก ให้ 33 หน่วยงานเป็นต้นแบบ หวังรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

มข. สื่อสารสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน นำชุมชนเป็นสุข
มข. สื่อสารสร้างสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน นำชุมชนเป็นสุข

กองสื่อสารองค์กร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้นำชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง มข. ผ่านกระบวนการสื่อสารสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน


อ่านข่าวล่าสุด »
ดูวิดีโอทั้งหมด »
»  โทรโข่งขยายข่าว: ทปอ.เดินสายแจง(กรอบบ่าย)
»  ทปอ.เดินสายแจงคัดน.ศ.แบบใหม่ มธ.ขานรับ-จ่อเลิกสอบ'TU STAR'(กรอบบ่าย)
»  ทปอ.เดินสายแจงระบบเข้ามหา'ลัย(กรอบบ่าย)
»  ภาพข่าว: ผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขง
»  ทปอ.เดินสายแจงคัดน.ศ.แบบใหม่ มธ.ขานรับ-จ่อเลิกสอบ'TU STAR'
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหมด »

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »