ข่าวประชาสัมพันธ์
FAQ
 

KKU SSL VPN

 

                  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เปิดบริการ SSL VPN สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้การสื่อสารผ่าน MODEM, ADSL หรือบริการจาก ISP ค่ายต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยฯ) สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ได้ หรือใช้งานระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ User Name และ Password เป็นตัวเดียวกับระบบ Web-Mail ของมหาวิทยาลัย
               SSL VPN  ย่อมาจาก  Secure Sockets Layer + Virtual Private Network เป็นลักษณะ การให้บริการระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่สามารถใช้งานโดยอาศัยเครือข่ายสาธารณะ (public Network) หรือ Internet   โดยที่บุคคลภายนอกองค์กรไม่สามารถเข้าถึงได้  เพราะระบบจะทำการตรวจสอบความมีตัวตนก่อนให้บริการ ระบบการเข้าถึงข้อมูลผ่าน SSL  เป็นมาตรฐานการส่งเอกสารที่เป็นความลับบนระบบ Internet ที่พัฒนาขึ้นมาโดย Netscape มีการทำงานโดยอาศัย cryptographic system ที่จะต้องมีกุญแจที่สำคัญของการเข้ารหัส 2 อันคือ public key และ private key การเข้ารหัสที่เป็น SSL ที่เราเห็นกันทั่วไปคือการใช้ในรูปแบบ https: ตัวอย่างการใช้งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ระบบ Web-Mail เช่น  https://mail.kku.ac.th/ เพื่อทำการตรวจสอบบุคคลที่เรียกใช้บริการ

  การใช้บริการ
                 การใช้งาน โดยใช้งานผ่าน Web Browser ที่ http://vpn.kku.ac.th/   จะปรากฎหน้าจอการ Login เพิ่อใช้งาน ให้ใช้ User name และ Password  เดียวกันกับ E-mail ของมหาวิทยาลัย
 

 

 

เมื่อ Login แล้วจะปรากฎหน้าจอการใช้งาน โดยจะแบ่งการใช้งานใน 2 ลักษณะคือ
                1. การใช้งานผ่าน Web Bookmarks
                2. การใช้งานผ่าน Client Application หรือ Network Connect

 
 

การใช้งานผ่าน Web Bookmarks

                 การใช้งานผ่าน Web Bookmarks จะทำงานโดยผ่านหน้าจอ Web Browser นี้เท่านั้น  โดยการพิมพ์ที่อยู่ของ Website ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Browse

 

หรือเลือกรายการที่อยู่ใน Web Bookmarks

 

บนหน้าจอมุมบนด้านขวามือจะมี Toolbar แสดงเวลาที่เหลืออยู่ของการใช้งานในแต่ละครั้งและปุ่ม Sign Out หรือปิด Browser เมื่อต้องการจบการใช้งาน

  การใช้งานผ่าน Client Application หรือ Network Connect
 

               การใช้งานผ่าน Network Connect จะทำงานโดยกดปุ่ม Start ที่อยู่ในส่วน Client Application Section จากนั้น Browser จะทำการติดตั้ง Client Application เพื่อสร้างการเชื่อมต่อโดยได้รับหมายเลข IP Address ภายในของมหาวิทยาลัย โดยเสมือนอยู่ในเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ Application อื่นๆ โดยไม่จำเป็นที่ต้องติดต่อผ่านทาง Web Browser เท่านั้น หรือสามารถพิมพ์ที่อยู่ของ Website ที่ต้องการบนหน้าจอของ Web Browser ได้


 

เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จจะปรากฎรูปกุญแจบน Taskbar มุมล่างด้านขวามือจากนั้นก็สามารถใช้งานต่างๆได้ และต้องการออกจากการใช้งานให้คลิ๊ก Mouse ด้านขวามือเลือก Sign Out

 

**** ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้ง Client Application ควรทำการ Update Java Runtime โดย Download ได้

http://home.kku.ac.th/jre-1_5_0_06.exe

หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4334 8601- 2
เบอร์ภายใน 46124, 46113
E-mail : nsupport@kku.ac.th