ข่าว มข.

มข.รณรงค์โค้งสุดท้ายออกไปเลือกตั้งส.ส.

นักศึกษาและบุคลากรมข.จัดขบวนรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (พรุ่งนี้) ณ บขส.3 และ ศูนย์การค้าประตูน้ำขอนแก่น พร้อมแนะนำการกาบัตรที่ถูกต้อง

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 10 เมษายน 2562 เชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบดิจิทัล

มข.-ทีเส็บ แนะแนวครูอีสาน ร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์
มข.-ทีเส็บ แนะแนวครูอีสาน ร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ แนะแนวครูแนะแนวร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์