KKU News

เด็กสาธิต มข.คว้าชัยอินเทล ไอเซฟ หญ้าสาบแร้ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต-

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลสเปเชี่ยลอวอร์ดด้านนวัตกรรม ในเวทีแข่งโครงงานวิทย์ระดับโลก “อินเทล ไอเซฟ 2017” ด้วยผลงาน “สารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง” ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัยไร้สารเคมี

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย-

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะประเภทนักเรียนนักศึกษา หมวด ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากโครงการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย 2017 ในงานสถาป นิก '60

มข.เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ดันเกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน-
มข.เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน ดันเกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน-

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาฯ ลงพื้นที่ ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มข.