ข่าว มข.

“กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชุมชน” บูรณาการการเรียนการสอน

“กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชุมชน”บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ พื้นที่ต้นแบบ บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 1 กันยายน 2561

สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบันสู่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

กองฯในสังกัดสำนักงานอธิการบดีพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าด้วยกาลพฤกษ์รำลึกคุณสถาบันทั่วภาคอีสานสู่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

ครั้งแรกในไทย ม.ขอนแก่น รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับโลก รับสังคมสูงวัย
ครั้งแรกในไทย ม.ขอนแก่น รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับโลก รับสังคมสูงวัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมคณาจารย์ นักศึกษาจากทั่วโลก สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ รับสังคมผู้สูงอายุ