ข่าว มข.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย

16 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย

COLA KKU ลงนามในสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ITA จ.เลย ต่อเนื่องปีที่ 2

จังหวัดเลย มอบความไว้วางใจให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการประเมินและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่งของจังหวัดเลย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

คนเก่งอีสาน บัณฑิตเภสัชฯ มข.รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2560
คนเก่งอีสาน บัณฑิตเภสัชฯ มข.รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2560

บัณฑิต เภสัชฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560 เผยแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย นำความรู้วิชาการในห้องเรียน ผสานความสามารถ สร้างประโยชน์เพื่อผู้อื่น