ข่าว มข.

มข.เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน มุ่งเป้าสื่อสารความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อมสัมพันธ์ชุมชน มุ่งเป้าสื่อสารความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรอบรั้ว

KKBS ถ่ายทอดความรู้สู่การพัฒนา "การท่องเที่ยวเชิงอาหาร "อย่างยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ่ายทอดความรู้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนา "การท่องเที่ยวเชิงอาหาร " อย่างยั่งยืน

มข.ระดมชุมชนสร้างจิตอาสาครั้งใหญ่ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงร.๙
มข.ระดมชุมชนสร้างจิตอาสาครั้งใหญ่ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงร.๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร จัดฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้นล่าง กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น