ข่าว มข.

โรงเรียนพ่อ-แม่..สำหรับเด็กไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรมสำหรับพ่อแม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรม อารมณ์ สังคมและความคิด ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เมื่อ 19 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลมิ่งมงคล ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก 80 คน

อาจารย์คณะสังคมฯ วนค.ร่วมโครงการติดตามและประสานงานสหกิจศึกษาอาเซียน

ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย ได้เข้าร่วมโครงการติดตามและประสานงานสหกิจศึกษาอาเซียน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อาจารย์นักปั่น มข.สานต่องานพ่อหลวง ร.9 ช่วยชาวเขามีพื้นที่ทำกินยั่งยืน
อาจารย์นักปั่น มข.สานต่องานพ่อหลวง ร.9 ช่วยชาวเขามีพื้นที่ทำกินยั่งยืน

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปั่นจักรยานกว่า 780 กิโลเมตร ช่วยพื้นที่ทำกินแก่ชาวเขา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช