ข่าว มข.

สัตวแพทย์ มข.ประชุม One-Healthบูรณาการร่วมหลากอาชีพ หยุดโรคอุบัติใหม่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 One-Health ชูอาหารปลอดภัย ผุดแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพองค์รวม นักวิชาการตบเท้าร่วมงานคับคั่ง

“ต้อหินโลก” คณะแพทย์รณรงค์ให้ตระหนักรู้ “ภัยเงียบ” เสี่ยง...ตาบอด

หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จัดสัปดาห์วันต้อหินโลกประจำปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญเป็นประธานเปิดงาน พร้อมชี้ให้ประชาชนตื่นตัว ตรวจตาคัดกรองโรคต้อหินก่อน “ตาบอด”

“ถอนออกดอกละบาท” กองสื่อสารองค์กร...ทำดีถวายสมเด็จพระเทพฯ
“ถอนออกดอกละบาท” กองสื่อสารองค์กร...ทำดีถวายสมเด็จพระเทพฯ

ชาวกองสื่อสารองค์กร...ชูโครงการ “รักษ์ต้นไม้ถวายพระเทพฯ” เนื่องในวันพระราชสมภพ 62 พรรษา พร้อมกิจกรรม “ถอนออกดอกละบาท” ปลูกฝังจิตสาธารณะให้บุคลากร เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ มข. ให้สีเขียวงดงาม และร่มรืน