ข่าว มข.

มข.แก้จน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนสู่นโยบายThailand4.0

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวอีสาน พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่นโยบาย Thailand 4.0

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มข.รายงานผลงานวิจัยขับเคลื่อน Thailand 4.0 ต่อนายกฯ

ท่านนายกฯ ถาม “ทำยางนาเป็นพลังงานได้แล้วทำยางพาราเป็นพลังงานได้ไหม” อ.ดร.สมพร เกษแก้ว ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มข. ตอบท่านนายกฯ ว่า....?

ชัดเจน!มข.จัดชี้แจงTCASลดเครียดวิ่งรอกสอบ ลดรายจ่าย เพิ่มเวลาเตรียมตัว
ชัดเจน!มข.จัดชี้แจงTCASลดเครียดวิ่งรอกสอบ ลดรายจ่าย เพิ่มเวลาเตรียมตัว

มข.จัดโครงการชี้แจงทำความเข้าใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 แก้ไขปัญหาระบบเดิม ลดความเครียด ไม่ต้องวิ่งรอกสอบ ลดภาระค่าใช้จ่าย นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น