ข่าว มข.

นักวิจัยมข.เจ๋ง พัฒนากระบวนการผลิตก๊าซไฮเทนจากน้ำอ้อยหนุนอุตสาหกรรม4.0

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแถลงข่าว นักวิจัย มข. พบสื่อมวลชน ประจำเดือน กันยายน 2560 เรื่อง นักวิจัย มข.ผลิตแก๊สไฮเทนพลังงานทดแทนใหม่ ต่อลมหายใจพลังงานโลก ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร 1 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยขอแก่น มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรบุคลากร ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา รวมจำนวน 1 ล้านบาท

มข.ระดมชุมชนสร้างจิตอาสาครั้งใหญ่ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงร.๙
มข.ระดมชุมชนสร้างจิตอาสาครั้งใหญ่ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงร.๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร จัดฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้นล่าง กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น