ข่าว มข.

มข.ร่วมมือ มช. มอ.ใช้งานแพลตฟอร์ม KKU Scholar หนุนมหาวิทยาลัยวิจัยไทย

Application ดีๆสำหรับนักวิจัย "KKU Scholar"New smart service สำหรับติดตามผลงานวิชาการเป็นรายคณะ ของมหาวิทยาลัย ที่ได้ลงตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ Scopus PubMed ISI หรือ TCI

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

บุคลากร นักศึกษา อาจารย์ทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์หลอมรวมใจรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าเปิดบริการทันตกรรมพร้อมให้ความรู้เพื่อประชาชนไม่คิดมูลค่าถวายเป็นพระราชกุศล

นศ.มข.ไอเดียเจ๋ง นำทุนทางวัฒนธรรม ดีไซน์ผ้าไหมหนุนเมืองมัดหมี่โลก
นศ.มข.ไอเดียเจ๋ง นำทุนทางวัฒนธรรม ดีไซน์ผ้าไหมหนุนเมืองมัดหมี่โลก

นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทุนทางวัฒนธรรม ออกแบบชุดผ้าไหมแฟชั่น ดันขอนแก่นสู่นครแห่งผ้ามัดหมี่โลก