ข่าว มข.

คณะวิทย์ฯ เปิดค่ายโอลิมปิก/ค่ายดาราศาสตร์ ค่าย 2 นักเรียนรวม 175 คน

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนเข้าค่ายใน 7 สาขาวิชา รวม 175 คน

อธิการบดีมข.เข้ารับเครื่องอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้น Palmes Academique ที่ให้โดยรัฐบาลฝรั่งเศส

มข.เดินหน้า รพ. 5,000 เตียง ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
มข.เดินหน้า รพ. 5,000 เตียง ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแถลงข่าว “โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 5,000 เตียง ใหญ่สุดในไทยและอาเซียน” ณ ห้องประชุม President 1 – 2 โรงแรม Intercontinental Bangkok กรุงเทพมหานคร