ข่าว มข.

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

จังหวัดขอนแก่นยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 อย่างมีมาตรฐาน มั่นใจดูแลนักกีฬาและนักท่องเที่ยวอย่างดียิ่ง

เปิด รร.สาธิต มข. วิทยาเขตหนองคาย ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

เปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทย สู่มาตรฐานสากล เริ่มประถมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่1เน้นสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์และกระบวนการสอนแบบKKU SMART Learning

มข.แจ้งจุดจอดรถและบริการรับ-ส่งฟรีรองรับมหาชนร่วมงานครูใหญ่ประจำปี2561
มข.แจ้งจุดจอดรถและบริการรับ-ส่งฟรีรองรับมหาชนร่วมงานครูใหญ่ประจำปี2561

หวั่นจราจรอัมพาตใน มข. แจ้งจุดจอดรถโดยรอบ รองรับรถกว่า 30,000 คัน มีบริการรถรับ-ส่งเข้ามาฟังสวด ฟรี !!!!