ข่าว มข.

เด็กสาธิต มข.คว้าชัยอินเทล ไอเซฟ หญ้าสาบแร้ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลสเปเชี่ยลอวอร์ดด้านนวัตกรรม ในเวทีแข่งโครงงานวิทย์ระดับโลก “อินเทล ไอเซฟ 2017” ด้วยผลงาน “สารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง” ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัยไร้สารเคมี

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะประเภทนักเรียนนักศึกษา หมวด ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากโครงการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย 2017 ในงานสถาป นิก '60

มข.เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน! ดันเกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน
มข.เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน! ดันเกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาฯ ลงพื้นที่ ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มข.