ข่าว มข.

ความร่วมมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้า มข.

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)เยือน มข.รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสถานีไฟฟ้าแรงสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพ “เรารักขอนแก่น ครั้งที่4” พร้อมขานรับนโยบาย ผวก.ขก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรม “เรารักขอนแก่น ครั้งที่4” พร้อมขานรับนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ผวก.ขอนแก่น

สถาปัตย์ลุยตลาดร้อยปีเทศบาลท่าพระหวังยกระดับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
สถาปัตย์ลุยตลาดร้อยปีเทศบาลท่าพระหวังยกระดับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

อาจารย์-นักศึกษาสถาปัตย์ มข.เสนอแนวทางยกระดับการพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ตลาดร้อยปีเทศบาลตำบลท่าพระ