ข่าว มข.

งานวิจัยสู่แผนธุรกิจ กับโครงการประกวด“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”ระดับประเทศ

นักศึกษา ม.ขอนแก่น ทีม Athena และ ทีม Healthcare Company เข้าร่วมโครงการประกวด "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2019) ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

KKBS สร้างเครือข่ายส่วนงานพัฒนานิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา4ภูมิภาค

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างเครือข่ายส่วนงานพัฒนานิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 4 ภูมิภาค มข-มช-มบ-มอ

ทันตกรรมพระราชทาน มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ ทำฟันประชาชนถิ่นกันดาร ฟรี
ทันตกรรมพระราชทาน มข.ถวายงานสมเด็จพระเทพฯ ทำฟันประชาชนถิ่นกันดาร ฟรี

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยบริการทำฟันฟรีแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร สนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพฯ ณ รร.ตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม