ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างFacebook : Khon Kaen University | KKU Website