คณะต่างๆ » คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ (วิทยาเขตหนองคาย)
Faculty of Business Administration
เว็บไซต์ http://isc.nkc.kku.ac.th
 
ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น 
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
43000
 
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699

 

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz