ด่วน!! ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

[ ดาวน์โหลด pdf ] ประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ปิดให้บริการสถานกีฬา และศูนย์ปฏิบัติการออกกำลังกาย กองการกีฬา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั่วคราว