Events


Jun.
22
2018
ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม พร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สถานที่ : ณ โรงเรียน ตชด. บ้านคำชมภู อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
เริ่มวันที่ : 22 มิ.ย. 2561 - 22 มิ.ย. 2561 | AM. 08.30
Jun.
28
2018
สัมมนาพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรม
สถานที่ : ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 28 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 | AM. 08.30
Jun.
29
2018
พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาทันตแพทย์
สถานที่ : ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ
เริ่มวันที่ : 29 มิ.ย. 2561 - 29 มิ.ย. 2561 | AM. 08.30
Jul.
04
2018
IEEE Authorship Workshop
สถานที่ : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มวันที่ : 4 ก.ค. 2561 - 4 ก.ค. 2561 | AM. 10.00
Jul.
13
2018
Orthodontics treatment and implication of skeletal patients
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาคลินิกทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เริ่มวันที่ : 13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561 | AM. 08.00
Jul.
20
2018
"การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิท
สถานที่ : อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 20 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561 | AM. 08.30
Jul.
24
2018
How to Publish Your Articles/Books? Advice from Cambridge University
สถานที่ : ห้องประชุมดอกคูณ อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561 | AM. 09.00
Sep.
16
2018
Health Tech for Aging KKU Datathon
สถานที่ : Mittraphap Room, Faculty of Medicine, Khon Kaen University
เริ่มวันที่ : 16 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561 | AM. 01.00

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »