Events


Jan.
24
2018
การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
สถานที่ : ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
เริ่มวันที่ : 24 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 | AM. 13.00
Jan.
28
2018
Khon Kaen International Marathon 2018
สถานที่ : Golden Jubilee Convention Hall, KKU.
เริ่มวันที่ : 28 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | AM. 04.00
Feb.
05
2018
ประชุมวิชาการวัดผลประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
สถานที่ : โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 5 ก.พ. 2561 - 7 ก.พ. 2561 | AM. 08.00
Feb.
09
2018
4th National & International Conference on Curriculum & Instruction
สถานที่ : โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 9 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 | AM. 08.00
Feb.
12
2018
The International and National Conference on Business Administration
สถานที่ : โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 12 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 | AM. 08.30

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »