ปฎิทินกิจกรรม


ก.ค.
17
2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Web of science
สถานที่ : ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด
เริ่มวันที่ : 17 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560 | AM. 13.30
ก.ย.
09
2560
การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER & APEC 2017
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 9 ก.ย. 2560 - 12 ก.ย. 2560 | AM. 08.30
พ.ย.
23
2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 | AM. 08.30

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »