ปฎิทินกิจกรรม


ก.ค.
22
2562
สัมมนาวิชาการเรื่อง Research Data Management and Libraries
สถานที่ : โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 22 ก.ค. 2562 - 23 ก.ค. 2562 | AM. 08.30
ส.ค.
16
2562
โครงการ 10th Share and Learn 2019 ในธีม “Customer Experience” (CX) กา
สถานที่ : โถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562 | AM. 09.00

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz