ปฎิทินกิจกรรม


เม.ย.
02
2562
โครงการอบรมระยะสั้นด้านเมแทโบโลมิกส์ทางคลินิกและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 2 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562 | AM. 08.30

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz