ปฎิทินกิจกรรม


ก.ย.
22
2560
โฮมฮักมั่น สุขสันต์วันเกษียณ
สถานที่ : ห้องประชุม 1504 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 22 ก.ย. 2560 - 22 ก.ย. 2560 | AM. 08.30
พ.ย.
23
2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 | AM. 08.30
ก.พ.
12
2561
The International and National Conference on Business Administration
สถานที่ : โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 12 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 | AM. 08.30

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »