ปฎิทินกิจกรรม


ต.ค.
17
2560
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ส่งเสด็จ สู่สรวงสวรรค์”
สถานที่ : โถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 17 ต.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 | AM. 11.00
พ.ย.
22
2560
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Dent KKU show & share 2017"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ฯ
เริ่มวันที่ : 22 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 | AM. 13.00
พ.ย.
23
2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
สถานที่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 23 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 | AM. 08.30
พ.ย.
23
2560
KKBS OPEN HOUSE 2017
สถานที่ : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 23 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 | AM. 08.30
พ.ย.
25
2560
อบรม systematic literature reviews (SLR)
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
เริ่มวันที่ : 25 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 | AM. 08.00
ธ.ค.
01
2560
โครงการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค)
สถานที่ : สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 1 ธ.ค. 2560 - 1 ธ.ค. 2560 | AM. 08.30
ธ.ค.
18
2560
กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังในช่องปากฯ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ
สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 18 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 | AM. 08.30
ก.พ.
12
2561
The International and National Conference on Business Administration
สถานที่ : โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 12 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 | AM. 08.30

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Nov.
23
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »