ปฎิทินกิจกรรม


ม.ค.
24
2561
การดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
สถานที่ : ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
เริ่มวันที่ : 24 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561 | AM. 13.00
ม.ค.
28
2561
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018
สถานที่ : ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.
เริ่มวันที่ : 28 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561 | AM. 04.00
ก.พ.
05
2561
ประชุมวิชาการวัดผลประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
สถานที่ : โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 5 ก.พ. 2561 - 7 ก.พ. 2561 | AM. 08.00
ก.พ.
09
2561
4th National & International Conference on Curriculum & Instruction
สถานที่ : โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 9 ก.พ. 2561 - 9 ก.พ. 2561 | AM. 08.00
ก.พ.
12
2561
The International and National Conference on Business Administration
สถานที่ : โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 12 ก.พ. 2561 - 23 ก.พ. 2561 | AM. 08.30

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »