ปฎิทินกิจกรรม


พ.ค.
11
2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ How to use Chemistry database of Elsevier
สถานที่ : ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 2) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 11 พ.ค. 2560 - 11 พ.ค. 2560 | AM. 15.30
พ.ค.
28
2560
คอนเสิร์ตการกุศล "ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 28 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 | AM. 19.00

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »