ปฎิทินกิจกรรม


ก.ย.
25
2561
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานอธิการบดี มข.
สถานที่ : ห้องสิริคุณากร 3,4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 25 ก.ย. 2561 - 25 ก.ย. 2561 | AM. 14.00
ก.ย.
26
2561
พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานที่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 26 ก.ย. 2561 - 26 ก.ย. 2561 | AM. 13.30

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz