ปฎิทินกิจกรรม


ต.ค.
17
2562
ขอเชิญอบรมฟรี หัวข้อ Publish & Flourish with ISI/ WOS (Web of Science)
สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 17 ต.ค. 2562 - 17 ต.ค. 2562 | AM. 09.00
ต.ค.
21
2562
งานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562
สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 21 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 | AM. 08.30
ต.ค.
21
2562
งานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562
สถานที่ : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่มวันที่ : 21 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562 | AM. 08.30

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz