หน้าเว็บสำหรับ » International Visitor

International Affairs Division (IAD)

 

The International Affairs Division is a central organization that supports the international activities of Khon Kaen University aspects 
 
in the following:
Administrative support cooperation for international activities .
Services to the students, instructors and staff of the university 
regarding international activities and relations .
 
Promotion and support the international activities in the University .
A source of international academic information.
Cooperation on international activities and collaboration with 
outside organizations, both domestic and foreign .
 
Contact:

4th Floor, Bimala Kalakicha Building, Khon Kaen University
123 Mitraparp Highway, Khon Kaen , 40002, Thailand.

Tel : 66-4320-2059   Fax: 66-4320-2498
Website: https://iad.kku.ac.th/

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz