ข่าว มข.

แอพพลิเคชั่น “ฝากร้าน” นวัตกรรมชนะเลิศ ตอบโจทย์ชีวิตจริงน.ศ. ศตวรรษ21

ปิดฉากอย่างสวยงาม ค่ายเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ผลงานนักศึกษา สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ตอบโจทย์นักศึกษาศตวรรษที่21 คือเป็นผู้เรียน ผู้รู้ และผู้ทำไปพร้อมกัน

หอสมุดเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "1ใน12องค์กรจัดการคาร์บอนฟุตพริ๊นท์2560"

สำนักหอสมุด สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ต่อยอดสู่กิจกรรมชยเชยคาร์บอน "Carbon Offset"

มข.ระดมชุมชนสร้างจิตอาสาครั้งใหญ่ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงร.๙
มข.ระดมชุมชนสร้างจิตอาสาครั้งใหญ่ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงร.๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ กองสื่อสารองค์กร จัดฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้นล่าง กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น