ข่าว มข.

โครงการมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิศวกรรมศาสตร์จัดค่าย“โครงการมอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 8 “เสริมสร้างประสบการณ์ต่อเติมความฝันของนักเรียนมัธยมปลาย

รวมพลังสานฝันเพื่อบ้านชีวาศิลป์

บ้านชีวาศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเพื่อหาเงินสมทบเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ศิลปะอาสาเพื่อเยียวยาผู้ป่วย

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก
มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทยจากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก

มข.รั้งอันดับ3มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลก ในขณะที่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพถูกจัดอันดับ 2 ของไทย