ข่าว มข.

นศ.วิทยาเขตหนองคาย เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองหนองคายเชื่อมสัมพันธ์

องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย เชื่อมสัมพันธ์พี่สู่น้อง ปีการศึกษา 2560”

สุดปลื้ม! นักศึกษามข.คว้ารางวัลR2M รอบภูมิภาค ได้ตั๋วสู้ศึกระดับประเทศ

นักศึกษา 2ทีม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) รอบภูมิภาค ประจำปี 2561

พิธีประทานปริญญาบัตร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
พิธีประทานปริญญาบัตร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สังกัด สบช. สถาบันสมทบ มข. ปี2559