ข่าว มข.

ภูมิใจ นศ.สาขาวิชาภาษาไทยคว้ารางวัล “กวีปากกาทอง” ครั้งที่ ๔

"เบญจรัตน์ กวีนันทชัย" นศ.ปี 1สาขาวิชาภาษาไทย มข. คว้ารางวัล “กวีปากกาทอง” ในโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

นศ.มข.คว้าอันดับ 1 ภาคอีสาน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์(R2M)รอบภูมิภาค

ทีม Athena นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Reseach to Market) 2019 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคาม

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ปรับภูมิทัศน์ รับเทศกาลฤดูหนาว ชวนเที่ยว มข.
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ปรับภูมิทัศน์ รับเทศกาลฤดูหนาว ชวนเที่ยว มข.

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ปรับภูมิทัศน์บริเวณบึงสีฐาน รับเทศกาลฤดูหนาว เชิญชวนนักท่องเที่ยวเยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น