ข่าว มข.

เภสัชกร “ร้อยแก่น สารสินธุ์” ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเชื้อดื้อยา

เภสัชกร “ร้อยแก่น สารสินธุ์” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเชื้อดื้อยา

KKBS ติวเข้มเสริมแกร่งธุรกิจผู้ประกอบการอีสาน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ ติวเข้มเสริมแกร่งธุรกิจผู้ประกอบการอีสาน เวิร์คช็อบแบบเซียนกับตัวจริงวงการโฆษณาระดับโลก

ขอเชิญร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ขอเชิญร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์