ข่าว มข.

สมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ สร้าง“ตู้เย็นธรรมชาติใบใหญ่”ข้างออฟฟิศ

เครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สร้างตู้เย็นผักธรรมชาติใบใหญ่ข้างสำนักงานอย่างได้ผล เข้าสู่ปีที่ 8 ถึงวันเก็บถั่วลิสงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคีวิถีพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุขในที่ทำงาน

มข.และสพป.ขอนแก่น เขต1 จับมือพัฒนาทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด อีกจำนวน 42 โรงเรียน

มข.ผนึก5คณะวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.)
มข.ผนึก5คณะวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.)

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมข. ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์