ข่าว มข.

ชื่นชม ผปก.อุทยานวิทย์ มข.รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น Thai-BISPA DAY

ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ผู้ประกอบหน่วยบ่มเพาะฯ อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น สาขา Promising Entrepreneur ในงาน Thai-BISPA Day 2019

KKBS จัดงาน“Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม พัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ หวังให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในอีสาน

มข.-ทีเส็บ แนะแนวครูอีสาน ร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์
มข.-ทีเส็บ แนะแนวครูอีสาน ร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ แนะแนวครูแนะแนวร่วมพัฒนาบุคลากรสายไมซ์