ข่าว มข.

คณะศิลปศาสตร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักอาคันตุกะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักอาคันตุกะ ประจำปี 2561”

MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Work

คณบดี MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Workforce"

เครือข่ายประชาสัมพันธ์มข.ร่วมระดมสมอง รุดดันปชส.”ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์มข.ร่วมระดมสมอง รุดดันปชส.”ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ

คณะกก.เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และคณะแพทย์มข ผนึกพลังประชาสัมพันธ์ หวังให้”ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ”ขนาด 5,000 เตียง ใหญ่สุดในไทย/อาเซียน แก้ปัญหาด้านสุขภาพและสาธารณสุข ช่วยผู้เจ็บป่วยด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ