ข่าว มข.

ทันตะฯ มข.จัด Show&Share 2018 ผลงานเด่นชิงชัยกว่า 11 ชิ้นงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ The 9th Dent KKU Show and Share 2018 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์วัฒนธรรมปลุกไอเดียสร้างสรรค์ตุงอีสานแบบร่วมสมัย

ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมออกแบบตุงอีสานร่วมสมัย พร้อมนำตุงทั้งหมดร่วมประดับในงานสีฐานเฟสติวัล

ครั้งแรกในไทย ม.ขอนแก่น รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับโลก รับสังคมสูงวัย
ครั้งแรกในไทย ม.ขอนแก่น รวมนวัตกรรมด้านสุขภาพระดับโลก รับสังคมสูงวัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมคณาจารย์ นักศึกษาจากทั่วโลก สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ รับสังคมผู้สูงอายุ