คิดถึง นภาขอนแก่น (Saxophone Quartet)
ร่มกาลพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Saxophone Quartet)
นภาขอนแก่น ขวัญมอดินแดง
มาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลาขอนแก่น
มอดินแดงแห่งความหลัง คิดถึง Live Acoustic Version
วิธีดาวน์โหลด : เอาเม้าส์วางที่ลิ้งค์ แล้วคลิกขวาเลือก Save Target As..
    ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายเผยแพร่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่า ได้รับรู้ถึงแก่นแท้ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาว มหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลากว่า 47 ปีแห่งการก่อตั้ง ซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ เพลงสถาบันที่เป็นผลงานของวงดนตรีสุนทราภรณ์ ด้วยเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่า เป็นสื่อกลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด
    ดังนั้น เพื่อขยายมิติการสื่อสารคุณค่าของบทเพลงดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ "เพลง มข. for All Generations" โดยใช้เพลงสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นผลงานของวงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นต้นแบบในการจัดทำแนวดนตรีใหม่ เป็นการจัดทำเพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่บทเพลงอันเป็นความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย