หน้าหลัก เกี่ยวกับมอดินแดงเกมส์ เกี่ยวกับการแข่งขัน ชนิดกีฬา เหรียญรางวัล ผลการแข่งขัน
เหนือชัยชนะ คือน้ำใจนักกีฬา มิตรภาพและความปรองดอง
รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
"มอดินแดงเกมส์"
ระหว่างวันที่ 14 - 22 มกราคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  กำหนดการแข่งขัน
กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “มอดินแดงเกมส์”
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอให้แต่ละสถาบันจัดนักกีฬาร่วมขบวนพาเหรด สถาบันละ 20 คน ไม่นับรวมหัวหน้าคณะนักกีฬาและผู้เชิญธง
(แจ้งรายชื่อนักกีฬาผู้เชิญธงและผู้แทนสถาบันรับมอบของที่ระลึก "มอดินแดงเกมส์" คลิกที่นี่)

กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์
วันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิ่งอำนวยความสะดวก

อุปกรณ์การแข่งขัน
ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขัน
ดาวน์โหลดคู่มือด้านการแพทย์

โปรแกรมการแข่งขัน

มอดินแดงเกมส์

มอดินแดงเกมส์ จัดขึ้นภายใต้ตามแนวคิดและคำขวัญประจำการแข่งขันที่ว่า “Mor Din Daeng, More Than Games” ซึ่งสื่อความหมายว่าสิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 จะได้มากกว่าเกมส์กีฬา นั้นคือความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานอย่างเป็นทีมกับเพื่อนต่างสถาบัน และจะยังความประทับใจกลับไปเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง

 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | แผนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Contact us : kkunews[@]kku.ac.th