ข่าว มข.

เด็กสาธิต มข.คว้าชัยอินเทล ไอเซฟ หญ้าสาบแร้ง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลสเปเชี่ยลอวอร์ดด้านนวัตกรรม ในเวทีแข่งโครงงานวิทย์ระดับโลก “อินเทล ไอเซฟ 2017” ด้วยผลงาน “สารสกัดหยาบจากหญ้าสาบแร้ง” ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัยไร้สารเคมี

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะประเภทนักเรียนนักศึกษา หมวด ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากโครงการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย 2017 ในงานสถาป นิก '60

อบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง

สยปพ.ต้อนรับคณะอบรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ "โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง"

มข.เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน! ดันเกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน
มข.เร่งแก้ไขปัญหาความยากจน! ดันเกษตรกรมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาฯ ลงพื้นที่ ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มข.


อ่านข่าวล่าสุด »
ดูวิดีโอทั้งหมด »
»  คอลัมน์: ยกนิ้วให้: สถาปัตย์ มข.คว้าที่ 2 ออกแบบลาย'ผ้าไหมอีรี่'(กรอบบ่าย)
»  คอลัมน์: ท้องถิ่นปริทรรศน์: การใช้สื่อ เพื่อสังคม
»  ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: เตรียมงาน
»  ม.ขอนแก่นเปิด4หลักสูตรวิศวะอินเตอร์เพิ่มทักษะภาษา-เตรียมบัณฑิตป้อนตลาดสากล
»  คอลัมน์: สี่แยกข่าวย่อย: มข.รับตรงวิศวะอินเตอร์
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหมด »

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »