ข่าว มข.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ อบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตในชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทำ “โครงการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในชุมชน”

สถาปัตย์จัด Open House เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้ใหม่สู่สาธารณะชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัด Open House เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบพร้อมประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาธารณะชน

ถวายพานพุ่มราชสักการะ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มข.รุดช่วยไทอีสานประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร
มข.รุดช่วยไทอีสานประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


อ่านข่าวล่าสุด »
ดูวิดีโอทั้งหมด »
»  ม.อุบลฯจัดเวทีการแพทย์ธรรมชาติ ชุมนุมงานวิจัยสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่สากล(กรอบบ่าย)
»  คอลัมน์: สังคมทั่วทิศ(กรอบบ่าย)
»  ภาพข่าว: ความร่วมมือ(กรอบบ่าย)
»  สีกากีเมืองน้ำดำเปิดเวทีประชุม กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน-เน้นลดอาชญากรรม(กรอบบ่าย)
»  ภาพข่าว: ความร่วมมือ
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งหมด »

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »