มข. หนุน กสทช. รณรงค์ นักศึกษา ลงทะเบียน 2แชะอัตลักษณ์

มข.สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. ส่งเสริมนักศึกษาลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ป้องกันอาชญากรรมออนไลน์

22 ก.พ. 2561    187

มข. ร่วม 3 มหาวิทยาลัยพันธมิตร จัดประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ 3 มหาวิทยาลัยพันธมิตร จัด"การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (INCBAA 2018) "

22 ก.พ. 2561    1229

COLAปฐมนิเทศบัณฑิตกฏหมายฯโครงการต่อยอดการศึกษาก้าวหน้า(4+1)

21 ก.พ. 2561 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีปฐมนิเทศ “บัณฑิตกฏหมายที่มีภาวะผู้นำอย่างมีวิสัยทัศน์และทักษะด้านการวิจัยและพัฒนา” โครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้า หนุนยุทธศาสตร์บูรณาการการศึกษา KKU

22 ก.พ. 2561    55

มข. 1 ในมหาวิทยาลัยหลักของประเทศที่สรรสร้างนวัตกรรม Internet of Things

ห้องสมุดพัฒนาหัวข้อวิจัยเชิงประยุกต์และนำมาใช้จริงในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อช่วยในการจัดการปัญหาถังขยะล้นถังและขยะมีกลิ่น และแจ้งเตือนก่อนเต็มเพื่อให้ได้รับการบริหารจัดการได้ทัน

21 ก.พ. 2561    312

นิติศาสตร์มข.จับมือวปท.หนุนนศ.ปี4 เรียนโทฟรี สร้างแต้มต่อตลาดแรงงาน

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 ก.พ. 2561    4105

คณะพยาบาลศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในอินโดนีเซีย

เสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซีย

13 ก.พ. 2561    36

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO(MGIEP)

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

9 ก.พ. 2561    75

มข.จัดประชุมรับฟังและสรุปความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ สศช.ภาคอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5 ก.พ. 2561    677

สถาปัตย์ มข. ขยายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรมสำหรับอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

5 ก.พ. 2561    1617

เภสัชฯ มข. เสริมความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาแหล่งฝึกทางวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาเภสัชศาสตร์ศึกษากับแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เสริมความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ณ หอประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

1 ก.พ. 2561    65


previous123456789...7576next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »