มข.ต้อนรับ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช แจงนโยบายรับเข้า TCAS

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้อนรับ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทัวร์ 3 คณะ ในฝันเด็กอีสาน แจงนโยบายรับเข้า TCAS

3 ก.ย. 2561    2775

รร.ศรีอรุณวิทย์ฯ เมืองเกินร้อย เยี่ยมชม 4คณะมข.หวังเป็นกาลพฤกษ์ช่อใหม่

กองสื่อสารองค์กร และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ต้อนรับคณะครู นำนักเรียนรร.ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ ร้อยเอ็ด สร้างแรงบันดาลใจเข้าศึกษาต่อป.ตรี พร้อมนำเยี่ยมชม 4 คณะวิชาที่สนใจ ให้นร.ได้เลือกช้อบอย่างเต็มที่

31 ส.ค. 2561    169

สกว.และสกอ.จับมือกับมข.พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ

สกว.และสกอ.จับมือกับ มข.พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS)

27 ส.ค. 2561    1145

MBA KKU จัดประชุมข่ายสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาค

MBA KKU จัดประชุมข่ายสถาบันการศึกษาบริหารธุรกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2561 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

25 ก.ค. 2561    92

มข. ร่วม ทปอ. ประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น ทบทวนTCAS 61 ปรับปรุง TCAS 62

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทบทวน TCAS 61 เพื่อปรับปรุง TCAS 62

20 ก.ค. 2561    1008

COLA ร่วมมือ REG KKU แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือการทำงานส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

19 ก.ค. 2561    89

MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Work

คณบดี MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Workforce"

17 ก.ค. 2561    338

วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ปั้นวิศวกรรับตลาดอาเซียน

วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ปั้นวิศวกรรับตลาดอาเซียน

15 ก.ค. 2561    3905

วิศวฯ ขอนแก่น พบน้อง รอบ Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ต้อนรับ น้องเฟือง น้องเกียร์ รอบ Admission

12 ก.ค. 2561    140

กองการต่างประเทศจัดโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเชิงรุก ณ อินโดนีเซีย

คณะผู้แทน มข. นำโดยคุณสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม เพื่

2 ก.ค. 2561    701


previous123456789...4142next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz