มข.เปิดตัวชุมชนนำร่อง ต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม เปิดตัวชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีผลิตกลุ่มเกษตรอินทรียอีสาน สู่ Smart Farmer

14 ธ.ค. 2561    585

ห้องสมุดเปิดเวที Show case ให้นศ.ทำจริงจากห้องเรียน Industrial Design

สำนักหอสมุด เปิดเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) กับโครงการ KKU Maker Space Workshop & Challenge : Design Show case จากห้องเรียนสู่โรงงานอุตสากรรมด้วย Industrial Design

14 ธ.ค. 2561    689

ชมรมพระเครื่อง วิศวะ มข. มอบเงิน 6.2 ล้าน

นายสุกิจ ศิรินรกุล (มข. 13) ประธานจัดงานประกวดพระเครื่องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดงานประกวดพระเครื่อง

13 ธ.ค. 2561    340

“กาลพฤกษ์รำลึก ครั้งที่ 34” จ.สุรินทร์

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.สุรินทร์ ได้จัดงาน “กาลพฤกษ์รำลึก ครั้งที่ 34” ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกว่า 150 คน

13 ธ.ค. 2561    196

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ 2561

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561 ณ สนามข้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า ฯ เมื่อคืนวันที่ 6 ธันวาคม 2561

13 ธ.ค. 2561    392

วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตเลือดฟ้าครามมอดินแดงรับปริญญา 2561

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต เลือดฟ้าครามมอดินแดง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำ พ.ศ. 2561

12 ธ.ค. 2561    350

“ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ "ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม"

11 ธ.ค. 2561    330

อธิการบดี ชื่นชมยินดีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่น 51

อธิการบดี มข. กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน และย้อนกลับมาช่วยกันพัฒนา สนับสนุน ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นหลักกับประเทศชาติ

6 ธ.ค. 2561    789

พิธีสืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

มข. กระตุ้นสำนึกรักสถาบันและความรับผิดชอบต่อสังคมให้บัณฑิตใหม่ ประกาศเกียรติรางวัลศิษย์เก่าเพื่อเป็นแบบอย่าง ก่อนก้าวออกไปรับใช้สังคมอย่างสง่างาม

6 ธ.ค. 2561    1400

คณบดีคณะวิศวฯ ร่วมงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พี่-น้องวิศวะมอดินแดง

คณบดีคณะวิศวฯ ร่วมงานแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า พี่-น้องวิศวะมอดินแดง

30 พ.ย. 2561    268


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz