สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ในระหว่าง วันที่ 14-17 มกราคม 2561 ณ ประเทศเวียดนาม

22 ม.ค. 2561    42

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ "Learning from each other: Clinical Management and Prevention of Major and Hidden Health Care Problems in Greater Mekong Subregio

22 ม.ค. 2561    30

COLA KKU ดึงนักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศแบ่งปันประสบการณ์"คิดนอกกรอบ"

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เชิญ คุณวิชัย ทองแตง นักลงทุนระดับแนวหน้าของประเทศ มาบรรยายพิเศษ หนุนความรู้สู่ นศ.สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงาน การคิดนอกกรอบและเคล็ดลับการใช้ชีวิต

19 ม.ค. 2561    269

สภาเภสัชกรรมสัญจรและประชุมวิชาการสู่ความปลอดภัยด้านยาของประชาชน

การประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 ม.ค. 2561    45

ศิษย์เก่าวิทย์ฯ มข. ทำงานที่ USA คืนถิ่นเล่าประสบการณ์ที่ภาควิชาเคมี

ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทย์ฯ มข. คืนถิ่นเล่าประสบการณ์/แนะนำการเตรียมตัวไปเรียนต่อที่อเมริกา พร้อมเล่าผลงานวิจัยที่ทำในต่างประเทศ

18 ม.ค. 2561    1680

COLA KKU ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาร่วมกับ คณะนิติศาสตร์

ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ประชุมติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มข.

11 ม.ค. 2561    291

ดร.มีชัย วีระไวทยะ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ปี2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศเกียรติคุณ ดร.มีชัย วีระไวทยะ มอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ปี2559 เพื่อเผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้ด้านการศึกษา ในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงด้านการจัดการศึกษาในชนบท

10 ม.ค. 2561    1578

หอสมุด มข.คว้า2 รางวัลดีเด่นจากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET2018

การพัฒนานวัตกรรมบริการและการจัดการด้วยข้อมูลจริงของสำนักหอสมุด มข.ถูกนำเสนอและถ่ายทอดจนได้รับการยอมรับจากข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กวาด 2 รางวัลสร้างชื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 ม.ค. 2561    1503

ประชุมวิชาการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 2

คณะเภสัชศาสตร์ มข.ร่วมกับสภาเภสัชกรรมจัดโครงการประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 และประชุมวิชาการ เรื่อง บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมกับการใช้ยาเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2561

8 ม.ค. 2561    83

มข.จัดแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ยกระดับบัณฑิตให้มีศักยภาพสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพสูง ตรงตามความต้องการตลาดแรงงานทุกระดับ

8 ม.ค. 2561    147


previous123456789...291292next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »