คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3”

24 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560

25 พ.ค. 2561    28

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

23 พ.ค. 2561    44

ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

16 พ.ค. 2561    316

เครือข่าย PR เภสัชฯ บุก 3 สถาบันฯ ยักษ์ใหญ่สานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์นำทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือเรียกคำย่อว่า PRN เดินทางเยือน 3 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2561

11 พ.ค. 2561    467

COLA KKUเปิดเวทีระดมสมองหาแนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU เปิดเวทีประชุมระดมสมอง เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ขอนแก่น

9 พ.ค. 2561    160

KKBS ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข.

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.เตช บุนนาค และคณะฯ ในการประชุมกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจรครั้งที่ 3/2561

8 พ.ค. 2561    1324

ประชุมวิชาการ ป.ตรี คณะวิทย์ฯ ก้าวสู่ปีที่ 20

คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 20 “วิทยาศาสตร์ และ Disruptive Technology กับการพัฒนาประเทศ”

4 พ.ค. 2561    891

อาจารย์เภสัชฯ มข. ได้รับเชิญเป็น Invited speaker ณ ประเทศตุรกี

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.เยาวเรศ ชูลิขิต ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ MESMAP-4 ณ สาธารณรัฐตุรกี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 -22 เมษายน 2561

30 เม.ย. 2561    75

มข.โชว์นวัตกรรมในงาน IP Day หนุนนักธุรกิจต่อยอดนวัตกรรม สู่เชิงพาณิชย์

มข.จัดงาน IP Day for KKU Alumni เผยแพร่ผลงานด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนำผลงานวิจัย นวัตกรรม มาใช้จริงหนุนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ต่อยอดธุรกิจใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

30 เม.ย. 2561    1256

มข. ผนึก 15 มหา’ลัย วางแผนพัฒนา นศ. สู่ Digital University Forum

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัย พัฒนานักศึกษาสู่ Digital University Forumณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร

27 เม.ย. 2561    1253


previous123456789...302303next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »