KKU welcomes President of Kumamoto Health Science University, Japan

KKU welcomes President of Kumamoto Health Science University, Japan

19 ก.ย. 2560    41

อธิการบดี มข. มั่นใจ! ระบบ ThaiCOC เป็นประโยชน์ต่อประชนและประเทศชาติ

มข. MOU. กับสำนักงานเขตสุขภาพที่9กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบ ThaiCOC มีทีมแพทย์และสาธารณสุขกว่า5,000 คน ที่ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือผู้ป่วยมากกว่าแสนราย/ปี

15 ก.ย. 2560    265

มข. เสวนา 6 สถานประกอบการ พัฒนา นศ. เตรียมพร้อมสหกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับสถานประกอบการ 6 แห่ง จัดเสวนา พัฒนานักศึกษาให้สามารถเตรียมพร้อมสู่สหกิจอาเซียนอย่างมืออาชีพ

15 ก.ย. 2560    130

KKU administrators welcome the Director from USAC in Thailand

KKU administrators welcome the Director from USAC in Thailand

15 ก.ย. 2560    61

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการ Workshop on Nanocellulose

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัด Workshop on Nanocellulose 2017 สร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้าน Nanocellulose ให้เพิ่มขึ้น ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

15 ก.ย. 2560    57

มข. ปัจฉิมนิเทศ ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่ม 2 ปี 2560

มข. จัดปัจฉิมนิเทศให้กับผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ 2 จำนวน 22 คน ระหว่าง 11-22 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อรู้จักกันเป็นเครือข่าย

15 ก.ย. 2560    51

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน

15 ก.ย. 2560    43

KKU discusses with delegates from Portland State University, USA

KKU discusses collaboration with delegates from the Portland State University, Oregon, USA

14 ก.ย. 2560    46

ศึกษาศาสตร์ มข. จัดยิ่งใหญ่ APEC&ICER 2017 รวมนักวิชาการจากทั่วโลก

คณะศึกษาศาสตร์ มข.ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 เปิดโอกาสนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลก แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา เตรียมรับมือความท้าทายการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในอนาคต

11 ก.ย. 2560    2884

อจ.สถาปัตย์ มข. รับเชิญไปร่วมเสนองานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

อจ.มข. รับเชิญร่วมเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

11 ก.ย. 2560    338


previous123456789...282283next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »