COLA KKUเริ่มต้นแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.พท."ขก."

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เริ่มต้นแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่แรก ที่ “ขอนแก่น”

16 ม.ค. 2562    79

มข.พร้อมจัดงานเกษตรอีสาน ดันนวัตกรรม เพื่อการพัฒนายั่งยืน

มข. จัดงานเกษตรอีสาน ปี 2562 เน้นแสดงนวัตกรรมเกษตรอีสานสู่สายตาประชาชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

11 ม.ค. 2562    350

คณะทันตแพทย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. สัญจร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร

11 ม.ค. 2562    182

สำนักหอสมุด มข.คว้า 2 รางวัลจากเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ PULNET2019

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีระดับชาติติดต่อกัน 5 ปีซ้อน

10 ม.ค. 2562    560

หอสมุด มข.นำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะแด่คณะกรรมการ สนช.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน

8 ม.ค. 2562    302

เริ่มต้นแล้ว...การก่อตั้งเครือข่ายต่อต้านการทุจริตภาคการศึกษาอีสาน

สาขาวิชาสังคมวิทยาฯ มข. จัดสัมมนานำไปสู่การจัดตั้ง “เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฯ” หวังสร้างองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม พร้อมปลูกจิตสำนึก “โตไปไม่โกง” สนับสนุน “เครือข่ายคนดีสู้คอร์รัปชัน”

4 ม.ค. 2562    290

มรภ.ยะลา ดูงานศูนย์นวัตกรรมฯด้านอีเลิร์นนิง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมฯ ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง

27 ธ.ค. 2561    166

กองบริหารงานวิจัย จัดโครงการวิจัยสถาบัน มข 62

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร (ชั้น 2) กองบริหารงานวิจัยจัดโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

26 ธ.ค. 2561    240

G Suite for Education เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ G Suite for Education สำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 ธ.ค. 2561    224

มข.หนุนสร้างสื่อการสอนยุคใหม่ด้วย software ทั้งดีและฟรี

ศูนย์นวัตกรรมฯ มข. จัดอบรมหนุนอาจารย์สร้างสื่อการสอนยุคใหม่สร้าง Infographics ด้วย Software ที่ทั้งดีและฟรี สามารถใช้งานได้จริง มีบุคลากร มข.ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลาม

26 ธ.ค. 2561    225


previous123456789...318319next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz