สานสัมพันธ์พี่น้องศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประจำปี 62

สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

25 มี.ค. 2562    80

มข.จัดใหญ่! วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

23 มี.ค. 2562    165

KKBS จัดงาน“Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม พัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ หวังให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในอีสาน

22 มี.ค. 2562    194

สัตวแพทย์ฯ มข. หารือนานาชาติ ด้านวิวัฒนาการเชื้อดื้อยาในสัตว์

สัตวแพทย์ฯ มข. ประชุมวิชาการนานาชาติ หารือสหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ และนานาชาติ เฝ้าระวังโรคระบาดและเชื้อดื้อยาในสัตว์

21 มี.ค. 2562    206

มข.เปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มนพ.พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 มี.ค. 2562    250

มข.ถ่ายทอดนโยบายและรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

การถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

15 มี.ค. 2562    780

คณะสัตวแพทย์ มข. สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563ฯลฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

15 มี.ค. 2562    63

มข.ชู 2 นวัตกรรมสุดล้ำ ลดผลกระทบมลภาวะสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพคนไทย

มข. สร้างเซนเซอร์ตรวจฝุ่นในอากาศ และ โดรนตรวจสอบคุณภาพน้ำ โครงการนวัตกรรมเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

14 มี.ค. 2562    387

สถาปัตย์ มข.ดูงานสถาปัตย์ ม.สุภานุวงศ์ ลาว กระชับสัมพันธ์ทางวิชาการ

บุคลากร สนง.คณบดี สถาปัตย์ ศึกษาดูงาน คณะสถาปัตย์ ม.สุภานุวงศ์ สปป.ลาว เพื่อกระชับสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

8 มี.ค. 2562    212

คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. สัญจร

คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. สัญจร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานบริการสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 มี.ค. 2562    95


previous123456789...321322next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz