มข. ติวเข้มหัวหน้าโครงการเตรียมบริการชุมชน ปี 2561

สำนักบริการวิชาการ มข. ประชุมชี้แจงหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปี 2561 เพื่อให้ห้วหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินของคณะหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง

17 พ.ย. 2560    30

KKU expands collaborations with universities at Yogyakarta, Indonesia

KKU expands collaborations with universities at Yogyakarta, Indonesia

16 พ.ย. 2560    40

ผู้บริหาร COLA KKU แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ "Thai-Swedish Collaboration for Smart and Sustainable Cites"

15 พ.ย. 2560    144

มข. โชว์ผลงานบริการวิชาการปี 60 สามร้อยกว่าโครงการ ผู้ใช้บริการ 7 แสน

สำนักบริการวิชาการ มข. ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 นำเสนอผลงานการบริการวิชาการปี 2560 จำนวน 3 ร้อยกว่าโครงการ ผู้ใช้บริการ 7 แสนกว่าคน พึงพอใจ ร้อยละ 91 และเสนอแผน ปี 2561

14 พ.ย. 2560    1125

ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์เพื่อการดูแลผู้ป่วยบริบาลเภสัชกรรม

งานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “ความรู้อันเป็นปัจจุบันทางเภสัชศาสตร์ Pharm KKU 2017” เพื่อดูแลรักษาและบริบาลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

13 พ.ย. 2560    819

MBA KKU รับรางวัล Good Business School ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA KKU รับรางวัล Good Business School ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

13 พ.ย. 2560    48

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมผู้บริหาร AAPD EXECUTIVE BOARD MEETING

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมผู้บริหาร AAPD EXECUTIVE BOARD MEETING

9 พ.ย. 2560    47

คณะสัตวแพทย์ จัดโครงการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี

7 พฤศจิกายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี เพื่อหารือและร่วมกันกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดีเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ของคณะฯ

8 พ.ย. 2560    57

สำนักบริการวิชาการ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการ คบอ. ครั้งที่ 3 ปี 2560

สำนักบริการวิชาการ มข. ส่งผลงานการบริการวิชาการ ทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์ จำนวน 7 เรื่อง ในการประชุมวิชาการเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ณ ม.ทักษิณ พัทลุง

6 พ.ย. 2560    751

KKU administrators welcome the Director from DAAD in Thailand

KKU administrators welcome the Director from DAAD in Thailand

31 ต.ค. 2560    99


previous123456789...286287next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Nov.
23
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »