เครือข่ายพัฒนานักศึกษา ระดมสมองพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ มข.

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. จัดโครงการ “สัมนาเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาและบริการนักศึกษา” เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านพัฒนาและบริการนักศึกษา ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 มิ.ย. 2562    535

คณะศึกษาศาสตร์นำนวัตกรรมการสอน Active Learning ร่วมพัฒนาครูฝึกวิชาทหาร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรมการสอน Active Learning ร่วมพัฒนาครูฝึกวิชาทหารเพื่อตอบสนองหลักสูตรใหม่ของกองทัพบก

25 มิ.ย. 2562    363

มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีวิทย์ฯ แห่งประเทศไทย ครั้งที่3/2562

คณะวิทยาศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2562

25 มิ.ย. 2562    52

มข.ร่วม ม.แม่โจ้ ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้วิถีพลเมืองไม่รับ คอรัปชั่น

ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรหลักส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีพลเมืองคอรัปชั่นฉันไม่ขอรับ

24 มิ.ย. 2562    122

มข.นำนวัตกรรมการเรียน สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ พัฒนาชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

24 มิ.ย. 2562    418

มข.ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารเทคโนโลยี 5G สภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97

มข.ร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารเทคโนโลยี 5G พัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart University การประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 97

21 มิ.ย. 2562    232

ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer)

ก้าวสู่ความเป็นเลิศการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Train The Trainer)

20 มิ.ย. 2562    303

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation

COLA KKU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภายใต้แนวคิด KKU Transformation การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 2562    124

ศิลปกรรมศาสตร์ มข. ผู้นำทางวิชาการศิลปกรรมของลุ่มน้ำโขง

ผนึกกำลัง 28 สถาบันสู่แนวคิดศิลปะสร้างโลก Arts Create the World ในเวทีวิชาการ FAR 5 Conference บทพิสูจน์วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 มิ.ย. 2562    203

มข.ประชุมร่วม UNESCO โชว์นวัตกรรมการเรียนไทย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ของไทย โครงการร่วมระหว่างประเทศเกาหลีใต้ กับ ยูเนสโก

19 มิ.ย. 2562    312


previous123456789...326327next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz