อาจารย์มข. ร่วมอบรมเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณาจารย์ มข. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.

21 ก.ย. 2561    84

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3และ4

18-19 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

21 ก.ย. 2561    37

นศ. COLA KKU กับการพัฒนาประชาธิปไตย

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ตื่นตัวกับการพัฒนาประชาธิปไตย กระตุ้นการตื่นรู้ เรียนรู้ผ่านมุมมอง “นักนิติสามัญสำนึกศาสตร์”

20 ก.ย. 2561    191

ศูนย์วัฒนธรรมปลุกไอเดียสร้างสรรค์ตุงอีสานแบบร่วมสมัย

ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมออกแบบตุงอีสานร่วมสมัย พร้อมนำตุงทั้งหมดร่วมประดับในงานสีฐานเฟสติวัล

20 ก.ย. 2561    609

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงผลงานประจำปี 2561

ประกาศผลความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดงประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx 200 พร้อมตั้งเป้าหมายสู่มาตรฐานระดับสากล

20 ก.ย. 2561    957

พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

20 ก.ย. 2561    389

กองสื่อสารองค์กรมข. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2561

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร สังกัดกองสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 ก.ย. 2561    101

ร่วมเรียนรู้รากศิลปวัฒนธรรมแห่งความม่วนซื่นแคนมนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรม

เรียนรู้รากวัฒนธรรมอีสาน-ลาว ผ่านแนวคิดและท่วงทำนองของ "แคน" มรดกทางวัฒนธรรมร่วมของฝั่งโขงโดยสุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ผู้มากประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน-ลาว

19 ก.ย. 2561    48

มข.จัดแสดงละครหุ่นร่วมสมัยสินไซเชื่อมใจสองฝั่งโขง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วัฒนธรรมและสาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเชื่่อมความสัมพันธ์สองฝั่งโขงพร้อมงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงละครหุ่นร่วมสมัยจากฐานวรรณกรรมสินไซ

19 ก.ย. 2561    239

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา ดูงาน มข. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่

ศุนย์นวัตกรรมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มข.

19 ก.ย. 2561    120


previous123456789...820821next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz