สถาปัตย์สร้าง Street Art เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน-

อาจารย์-นักศึกษาสถาปัตย์ มข.ร่วมกับ บีบีจี (ยิมสิรินธร) ทำกิจกรรมวาดรูปกราฟฟิตี้ พญานาคกับชุมชน สร้าง Street Art เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ จ.บึงกาฬ

24 พ.ค. 2562    1

มข.ร่วมประชุมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่96 ร่วมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง-

สภากาแฟสีหราช ก้าวเข้าสู่ครั้งที่96 มข.พร้อมสนับสนุนและเติมเต็มทุกกิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในทุกด้าน

24 พ.ค. 2562    1

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว จัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา-

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดวันนำเสนอสหกิจศึกษา

24 พ.ค. 2562    2

The 8th Mor Din Daeng Energy Conservation Camp at KKU

The Faculty of Engineering holds “the 8th Mor Din Daeng Energy Conservation Camp” to create experiences toward engineering that would extend high school students’ dreams

24 พ.ค. 2562    8

ขอเชิญร่วมงาน "ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ" ประจำปี 2562-

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

23 พ.ค. 2562    3

ทันตะจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริม “การทำงานมีคุณธรรม”-

ทันตะจัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริม “การทำงานมีคุณธรรม”

23 พ.ค. 2562    1

Unity for the dreams of Banchivasil

Banchivasil, Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, organizes fund raising activities to support art performing volunteers healing patients’ souls

23 พ.ค. 2562    8

KKBS’ students have their day on the national startup contest

KKU's KKBS students reap many awards at national startup competition 2019

23 พ.ค. 2562    13

Khon Kaen and the Cone Opening to pledge loyalty and respect to King Rama 10

Khon Kaen province held the cone opening ceremony in front of His Majesty King Rama 10’s portrait

22 พ.ค. 2562    8

Khon Kaen University’s academic services in 2020

Office of Academic Service inform deans and related associate deans of academic services of 2020

22 พ.ค. 2562    9


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz