คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำเสนอแนวคิดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย-

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเสนอแนวคิด คุณลักษณะผู้เรียน หลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการตามอัตลักษณ์ ความต้องการของจังหวัดขอนแก่น

21 ก.ย. 2561    2

อาจารย์มข. ร่วมอบรมเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน-

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณาจารย์ มข. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.

21 ก.ย. 2561    0

มข. มอบวุฒิบัตร ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลขามป้อม บรรยากาศชื่นมื่น-

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 155 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

21 ก.ย. 2561    0

คณะสัตวแพทย์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากร รพ.สัตว์ผู้อุทิศตนดีเยี่ยม-

20 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561

21 ก.ย. 2561    3

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3และ4-

18-19 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

21 ก.ย. 2561    3

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน 2561-

16 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

21 ก.ย. 2561    1

นศ. COLA KKU กับการพัฒนาประชาธิปไตย-

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ตื่นตัวกับการพัฒนาประชาธิปไตย กระตุ้นการตื่นรู้ เรียนรู้ผ่านมุมมอง “นักนิติสามัญสำนึกศาสตร์”

20 ก.ย. 2561    5

Show & Share 2018 by KKU’s Dentistry with more than 11 presentations

Faculty of Dentistry held “Knowledge and Experience Exchanging Project: The 9th Dent KKU Show and Share 2018” at His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Building, Faculty of Dentistry

20 ก.ย. 2561    9

Cultural Center comes up with creative idea for contemporary Isan tung

KKU Cultural Center together with art and cultural network comes up with creative idea of offering an opportunity to students to design tung which will be part of Sithan Festival decoration

20 ก.ย. 2561    12

KKU's Division for Communication Affairs hosts news writing workshop

KKU' Division of Communication Affairs runs a workshop aiming to equip KKU' members of communication network with skills on effective news writing under Thailand 4.0 regime

20 ก.ย. 2561    79


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz