พีอาร์วิศวฯบริการวิชาการอบรมสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านSocial Mediaรุ่น2-

พีอาร์วิศวฯ ให้บริการวิชาการอบรมสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media รุ่น 2

22 พ.ย. 2560    0

COLA KKU พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาการศึกษาเพื่อผู้เรียน-

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาการศึกษาเพื่อผู้เรียน

22 พ.ย. 2560    1

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สายแห่งแรกของภาคอีสาน-

นวัตกรรมใหม่การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สายผ่านทางหลอดเลือดดำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 พ.ย. 2560    1

วิศวะ มข. ร่วมนักวิจัยจีน นำเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาน้ำท่วมขอนแก่น!-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมนักวิจัยจากจีน นำเทคโนโลยีดาวเทียมความระเอียดสูง แก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น! ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาไมซ์ ซิตี้ “MICE City”

22 พ.ย. 2560    2

มข. ร่วมลงนาม MOU “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”-

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2560-2561 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

22 พ.ย. 2560    0

มข.ประชุมร่วมผู้บริหารสำนักงบประมาณและมหาวิทยาลัย-

โครงการประชุมร่วมผู้บริหารสำนักงบประมาณและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 พ.ย. 2560    1

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มข. เยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 พ.ย. 2560    0

ภาควิชาสถิติ คณะวิทย์ฯ ร่วมกับ สสช.พัฒนาฐานข้อมูล 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ-

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน และภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวิจัยในโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ พัฒนาฐานข้อมูลน้ำของประเทศไทย

22 พ.ย. 2560    0

อาจารย์เภสัชฯ มข. ได้รับเชิญบรรยายในฐานะ Invited Speaker ระดับนานาชาติ-

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญเป็น invited speaker งานประชุมวิชาการนานาชาติ the European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

21 พ.ย. 2560    2

ประชุมวิชาการฯ บทบาทเภสัชกรต่อพฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย-

คณะเภสัชศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 37/2560 เรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพและการสื่อสารกับผู้ป่วย”

21 พ.ย. 2560    2


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Nov.
23
Read more »