แอพพลิเคชั่น “ฝากร้าน” นวัตกรรมชนะเลิศ ตอบโยทย์ชีวิตจริงน.ศ. ศตวรรษ21-

ปิดฉากอย่างสวยงาม ค่ายเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ผลงานนักศึกษา สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ตอบโจทย์นักศึกษาศตวรรษที่21 ต้องเป็นผู้เรียน ผู้รู้ และผู้ทำไปพร้อมกัน

20 ก.ย. 2560    0

ดาว-เดือน KKBS คว้ารางวัลจากเวที KKU FRESHY BOY & GIRL 2017-

ตัวแทนนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลจากเวที KKU FRESHY BOY & GIRL 2017

20 ก.ย. 2560    2

หอสมุดรับประกาศเกียรติคุณ"1ใน12องค์กรภาคบริการจัดการคาร์บอนฟุตพริ๊นท์"-

สำนักหอสมุด สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ต่อยอดสู่กิจกรรมชยเชยคาร์บอน "Carbon Offset"

20 ก.ย. 2560    0

งานตรวจพิเศษทางหัวใจฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับรางวัลผลเลิศรัฐ-

งานตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลผลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สาขาบริการภาครัฐ

20 ก.ย. 2560    1

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก-

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา อาจารย์สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

20 ก.ย. 2560    1

Division of Student Affairs holds Thai Bridgestone scholarship awarding ceremony – a total amount of 1,645,000 THB

Thai Bridgestone Co. Ltd. offers educational opportunities to students at 3 Isan universities by granting 51 scholarships amounting to 1,645,000 THB

19 ก.ย. 2560    10

โครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า"-

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า"ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ พื้นที่บ้านโนนม่วง บ้านหนองกุง และบ้านสามเหลี่ยม ตำบลศิลา

19 ก.ย. 2560    2

KKU welcomes President of Kumamoto Health Science University, Japan-

KKU welcomes President of Kumamoto Health Science University, Japan

19 ก.ย. 2560    3

KKU is proud of “Ice – Ornnicha” a girl cricket national team with a gold medal

KKU President is proud of the SEA Games gold medal .. University Council is also amazed of “Ornnicha” a girl cricket national team in the 29th SEA Games

19 ก.ย. 2560    14

คณะแพทย์ มข.จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ-

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ "วันมะเร็งตับ HCC’s day" ครั้งที่ 2

19 ก.ย. 2560    3


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »