อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก-

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา อาจารย์สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

20 ก.ย. 2560    0

Division of Student Affairs holds Thai Bridgestone scholarship awarding ceremony – a total amount of 1,645,000 THB

Thai Bridgestone Co. Ltd. offers educational opportunities to students at 3 Isan universities by granting 51 scholarships amounting to 1,645,000 THB

19 ก.ย. 2560    6

โครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า"-

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า"ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ พื้นที่บ้านโนนม่วง บ้านหนองกุง และบ้านสามเหลี่ยม ตำบลศิลา

19 ก.ย. 2560    2

KKU welcomes President of Kumamoto Health Science University, Japan-

KKU welcomes President of Kumamoto Health Science University, Japan

19 ก.ย. 2560    3

KKU is proud of “Ice – Ornnicha” a girl cricket national team with a gold medal

KKU President is proud of the SEA Games gold medal .. University Council is also amazed of “Ornnicha” a girl cricket national team in the 29th SEA Games

19 ก.ย. 2560    7

คณะแพทย์ มข.จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ-

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ "วันมะเร็งตับ HCC’s day" ครั้งที่ 2

19 ก.ย. 2560    2

KKBS ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9-

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ปลูกดอกดาวเรืองถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9”

18 ก.ย. 2560    2

มข.ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทน จ.ขอนแก่น-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมก่อนเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

18 ก.ย. 2560    2

อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ฯ ร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร-

ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิิทยาเขตหนองคาย รับเชิญเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 ก.ย. 2560    4

ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล ร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

18 ก.ย. 2560    2


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »