ต้อนรับ นศ.จากประเทศนิวซีแลนด์ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและดูงานที่COLA KKU-

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ Center of Asia - Pacific Excellence จากประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและดูงาน

22 ม.ค. 2561    2

AMS KKU จัดกิจกรรม Prepare you to run-

สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิ่งที่เข้าแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018

22 ม.ค. 2561    2

มข. เดินหน้าอบรมสร้างขวัญข้าราชการชายแดนใต้ ปีที่ 12-

มข. ร่วมกับ สำนักงาน กพ. จัดอบรมให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ผ่อนคลายจากสถานการณ์ความตึงเครียด เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

22 ม.ค. 2561    3

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21-

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ในระหว่าง วันที่ 14-17 มกราคม 2561 ณ ประเทศเวียดนาม

22 ม.ค. 2561    2

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ-

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ "Learning from each other: Clinical Management and Prevention of Major and Hidden Health Care Problems in Greater Mekong Subregio

22 ม.ค. 2561    2

นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัด“ค่ายมนุษย์ - สังคม” หนุนเยาวชนจิตสาธารณะ-

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ค่ายมนุษย์ - สังคม ครั้งที่ 3” เน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ

22 ม.ค. 2561    3

สังคมวิทยาฯ มข. จับมือ ป.ป.ช. ปราบปรามคอร์รัปชั่นในภาคการศึกษาฯ-

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดเวทีสัมมนาพัฒนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคการศึกษาฯ

22 ม.ค. 2561    1

AMS KKU จัดโครงการสร้างสุขด้วยสุขภาพแข็งแรง (AMS Makeover)-

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างสุขด้วยสุขภาพแข็งแรง AMS Makeover ขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์

22 ม.ค. 2561    3

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด-

18 มกราคม 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

22 ม.ค. 2561    2

คณะสัตวแพทย์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย-

17 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

22 ม.ค. 2561    2


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »