3 สถาบันการศึกษาร่วมจัดงานประชุมวิชาการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2562-

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มข. และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบประจำปี 2562

20 ก.ค. 2562    0

วนค.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความภาคภูมิใจสถาบัน-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความภาคภูมิใจสถาบัน

19 ก.ค. 2562    0

มข.หนุน "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน-

KKU Library อุทิศเพื่อชุมชนและสังคมพัฒนาห้องสมุดสถานีรถไฟวัดกู่ประภาชัย แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

19 ก.ค. 2562    0

COLAพัฒนาผู้บริหารบุคลากรBCELผ่านหลักสูตรExecutive Training Program-

COLA KKU พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคาร BCEL จาก สปป.ลาว ผ่านหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN

19 ก.ค. 2562    0

แพะ สัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสาน มข.สำรวจความต้องการและส่งเสริมในชุมชน-

สำนักบริการวิชาการ มข. สำรวจการเลี้ยงแพะในชุมชน ทต.พระยืนมิ่งมงคล มีผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 20-25 ครัวเรือน มีประมาณ 600 ตัว แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสานสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน

19 ก.ค. 2562    0

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13”-

ระหว่างวันที่ 14–17 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562

19 ก.ค. 2562    0

สมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ สร้าง“ตู้เย็นธรรมชาติใบใหญ่”ข้างออฟฟิศ-

เครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สร้างตู้เย็นผักธรรมชาติใบใหญ่ข้างสำนักงานอย่างได้ผล เข้าสู่ปีที่ 8 ถึงวันเก็บถั่วลิสงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคีวิถีพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุขในที่ทำงาน

19 ก.ค. 2562    0

มข.และสพป.ขอนแก่น เขต1 จับมือพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21-

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันฯและสพป.ขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน

19 ก.ค. 2562    0

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรไทย-

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรไทย เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

18 ก.ค. 2562    0

คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนำเสนอผลงาน GMSIC 2019-

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 6 The 6th Greater Mekong Subregion International Conference 2019

18 ก.ค. 2562    0


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz