คณะเภสัชศาสตร์ มข. เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงกาารสัมมนาวิชาการ-

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย”

12 พ.ย. 2561    0

ภูมิใจ นศ.สาขาวิชาภาษาไทยคว้ารางวัล “กวีปากกาทอง” ครั้งที่ ๔-

"เบญจรัตน์ กวีนันทชัย" นศ.ปี 1สาขาวิชาภาษาไทย มข. คว้ารางวัล “กวีปากกาทอง” ในโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

12 พ.ย. 2561    2

มข. ศึกษาศักยภาพอาชีพการทอเสื่อบ้านโต้น-

สำนักบริการวิชาการ มข. และเครือเบทาโกร ศึกษาศักยภาพกลุ่มอาชีพการทอเสื่อตำบลบ้านโต้น เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ศักภาพการแข่งขัน ปัญหา และความต้องการ

12 พ.ย. 2561    0

สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561-

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 พ.ย. 2561    2

นศ.มข.คว้าอันดับ 1 ภาคอีสาน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์(R2M)รอบภูมิภาค-

ทีม Athena นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Reseach to Market) 2019 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคาม

12 พ.ย. 2561    0

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-

8 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการบอกเล่าแนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในด้านต่างๆในอนาคต

12 พ.ย. 2561    0

มข.จัดหลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 10-

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล" รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นวิทยากร

12 พ.ย. 2561    1

สำนักบริการวิชาการ ติดตามกลุ่มปลูกผักตลอดทั้งปี-

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เครือเบทาโกร ติดตามความคืบหน้าการปลูกผักตลอดปี โดยสลับหมุนเวียนชนิด คลอบคลุมตลอดทั้งปี ตามโครงการการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Area Based:HAB) หรือ บ้านโต้นโมเดล

12 พ.ย. 2561    1

คณะวิทย์อัญเชิญพระแก้วมรกต ประดิษฐานอาคาร SC.09-

คณะวิทยาศาสตร์อัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐาน ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

12 พ.ย. 2561    0

มข. จับมือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ-

มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

12 พ.ย. 2561    0


Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Nov.
15
Read more »

KKU Channel
Fm.103Mhz