ต้อนรับ นศ.จากประเทศนิวซีแลนด์ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและดูงานที่COLA KKU

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกของโครงการ Centre of Asia - Pacific Excellence จากประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาและดูงาน

22 ม.ค. 2561    181

AMS KKU จัดกิจกรรม Prepare you to run

สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และชมรมศิษย์เก่ากายภาพบำบัดขอนแก่น จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิ่งที่เข้าแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018

22 ม.ค. 2561    33

มข. เดินหน้าอบรมสร้างขวัญข้าราชการชายแดนใต้ ปีที่ 12

มข. ร่วมกับ สำนักงาน กพ. จัดอบรมให้กับข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ผ่อนคลายจากสถานการณ์ความตึงเครียด เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

22 ม.ค. 2561    30

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ในระหว่าง วันที่ 14-17 มกราคม 2561 ณ ประเทศเวียดนาม

22 ม.ค. 2561    41

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อ "Learning from each other: Clinical Management and Prevention of Major and Hidden Health Care Problems in Greater Mekong Subregio

22 ม.ค. 2561    29

นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัด“ค่ายมนุษย์ - สังคม” หนุนเยาวชนจิตสาธารณะ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ค่ายมนุษย์ - สังคม ครั้งที่ 3” เน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ

22 ม.ค. 2561    327

สังคมวิทยาฯ มข. จับมือ ป.ป.ช. ปราบปรามคอร์รัปชั่นในภาคการศึกษาฯ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดเวทีสัมมนาพัฒนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคการศึกษาฯ

22 ม.ค. 2561    75

AMS KKU จัดโครงการสร้างสุขด้วยสุขภาพแข็งแรง (AMS Makeover)

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสร้างสุขด้วยสุขภาพแข็งแรง AMS Makeover ขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560 ณ คณะเทคนิคการแพทย์

22 ม.ค. 2561    35

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด

18 มกราคม 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

22 ม.ค. 2561    34

คณะสัตวแพทย์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

17 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

22 ม.ค. 2561    33


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »