3 สถาบันการศึกษาร่วมจัดงานประชุมวิชาการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรม มข. และสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบประจำปี 2562

20 ก.ค. 2562    88

วนค.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความภาคภูมิใจสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความภาคภูมิใจสถาบัน

19 ก.ค. 2562    41

มข.หนุน "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

KKU Library อุทิศเพื่อชุมชนและสังคมพัฒนาห้องสมุดสถานีรถไฟวัดกู่ประภาชัย แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

19 ก.ค. 2562    51

COLAพัฒนาผู้บริหารบุคลากรBCELผ่านหลักสูตรExecutive Training Program

COLA KKU พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรจากธนาคาร BCEL จาก สปป.ลาว ผ่านหลักสูตร “An Executive Training Program on Corporate and Private Banking Services and the Trends of Investment in ASEAN

19 ก.ค. 2562    53

แพะ สัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสาน มข.สำรวจความต้องการและส่งเสริมในชุมชน

สำนักบริการวิชาการ มข. สำรวจการเลี้ยงแพะในชุมชน ทต.พระยืนมิ่งมงคล มีผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 20-25 ครัวเรือน มีประมาณ 600 ตัว แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ในอีสานสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน

19 ก.ค. 2562    55

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13”

ระหว่างวันที่ 14–17 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562

19 ก.ค. 2562    36

สมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ สร้าง“ตู้เย็นธรรมชาติใบใหญ่”ข้างออฟฟิศ

เครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สร้างตู้เย็นผักธรรมชาติใบใหญ่ข้างสำนักงานอย่างได้ผล เข้าสู่ปีที่ 8 ถึงวันเก็บถั่วลิสงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคีวิถีพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุขในที่ทำงาน

19 ก.ค. 2562    147

มข.และสพป.ขอนแก่น เขต1 จับมือพัฒนาทักษะนักเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด อีกจำนวน 42 โรงเรียน

19 ก.ค. 2562    210

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรไทย

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรองมาตรฐานจากสภาวิศวกรไทย เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

18 ก.ค. 2562    42

คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนำเสนอผลงาน GMSIC 2019

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 6 The 6th Greater Mekong Subregion International Conference 2019

18 ก.ค. 2562    90


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz