คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำเสนอแนวคิดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเสนอแนวคิด คุณลักษณะผู้เรียน หลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการตามอัตลักษณ์ ความต้องการของจังหวัดขอนแก่น

21 ก.ย. 2561    76

อาจารย์มข. ร่วมอบรมเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณาจารย์ มข. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.

21 ก.ย. 2561    84

มข. มอบวุฒิบัตร ร.ร.ผู้สูงอายุตำบลขามป้อม บรรยากาศชื่นมื่น

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุและนวัตกรรมการเรียนรู้ตำบลขามป้อม จำนวน 155 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

21 ก.ย. 2561    277

คณะสัตวแพทย์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากร รพ.สัตว์ผู้อุทิศตนดีเยี่ยม

20 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561

21 ก.ย. 2561    37

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 3และ4

18-19 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4 เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

21 ก.ย. 2561    37

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน 2561

16 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561

21 ก.ย. 2561    32

นศ. COLA KKU กับการพัฒนาประชาธิปไตย

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ตื่นตัวกับการพัฒนาประชาธิปไตย กระตุ้นการตื่นรู้ เรียนรู้ผ่านมุมมอง “นักนิติสามัญสำนึกศาสตร์”

20 ก.ย. 2561    191

ทันตะฯ มข.จัด Show&Share 2018 ผลงานเด่นชิงชัยกว่า 11 ชิ้นงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ The 9th Dent KKU Show and Share 2018 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 ก.ย. 2561    710

ศูนย์วัฒนธรรมปลุกไอเดียสร้างสรรค์ตุงอีสานแบบร่วมสมัย

ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมออกแบบตุงอีสานร่วมสมัย พร้อมนำตุงทั้งหมดร่วมประดับในงานสีฐานเฟสติวัล

20 ก.ย. 2561    609

กองสื่อสารมข.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพิ่มศักยภาพสื่อสารองค์กรยุค4.0

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารยุค 4.0” ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

20 ก.ย. 2561    668


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz