คณะเภสัชศาสตร์ มข. เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงกาารสัมมนาวิชาการ

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย”

12 พ.ย. 2561    11

ภูมิใจ นศ.สาขาวิชาภาษาไทยคว้ารางวัล “กวีปากกาทอง” ครั้งที่ ๔

"เบญจรัตน์ กวีนันทชัย" นศ.ปี 1สาขาวิชาภาษาไทย มข. คว้ารางวัล “กวีปากกาทอง” ในโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ "กวีปากกาทอง" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561

12 พ.ย. 2561    130

มข. ศึกษาศักยภาพอาชีพการทอเสื่อบ้านโต้น

สำนักบริการวิชาการ มข. และเครือเบทาโกร ศึกษาศักยภาพกลุ่มอาชีพการทอเสื่อตำบลบ้านโต้น เพื่อสำรวจ วิเคราะห์ศักภาพการแข่งขัน ปัญหา และความต้องการ

12 พ.ย. 2561    15

สืบสานเอกลักษณ์ไทยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 2561

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 พ.ย. 2561    9

นศ.มข.คว้าอันดับ 1 ภาคอีสาน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์(R2M)รอบภูมิภาค

ทีม Athena นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Reseach to Market) 2019 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคาม

12 พ.ย. 2561    138

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

8 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของคณะในระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงการบอกเล่าแนวทาง/นโยบายการบริหารงานคณะในด้านต่างๆในอนาคต

12 พ.ย. 2561    18

มข.จัดหลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 10

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล" รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นวิทยากร

12 พ.ย. 2561    26

สำนักบริการวิชาการ ติดตามกลุ่มปลูกผักตลอดทั้งปี

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ เครือเบทาโกร ติดตามความคืบหน้าการปลูกผักตลอดปี โดยสลับหมุนเวียนชนิด คลอบคลุมตลอดทั้งปี ตามโครงการการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Area Based:HAB) หรือ บ้านโต้นโมเดล

12 พ.ย. 2561    32

คณะวิทย์อัญเชิญพระแก้วมรกต ประดิษฐานอาคาร SC.09

คณะวิทยาศาสตร์อัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐาน ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์

12 พ.ย. 2561    31

มข. จับมือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

12 พ.ย. 2561    20


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Nov.
15
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz