ศิลปินแห่งชาติลาว รางวัลซีไรต์ เยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท้าวดวงไซ หลวงพะสี นักเขียนรางวัลศิลปินแห่งชาติลาว และเป็นเจ้าของรางวัลซีไรท์ ปี พ.ศ.2555 จากหนังสือเรื่อง สายเลือดเดียวกัน และยังมีผลงานเขียนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์กว่า 115 ฉบับ

26 มี.ค. 2562    2

สานสัมพันธ์พี่น้องศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ประจำปี 62

สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

25 มี.ค. 2562    83

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ มอบทุนฯ นักศึกษา มข. ประจำปีการศึกษา 2562

มีนักศึกษา มข. ได้รับทุน จำนวน 5 คน จาก 5 คณะ

25 มี.ค. 2562    59

ชื่นชม ผปก.อุทยานวิทย์ มข.รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น Thai-BISPA DAY

ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ผู้ประกอบหน่วยบ่มเพาะฯ อุทยานวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการโดดเด่น สาขา Promising Entrepreneur ในงาน Thai-BISPA Day 2019

24 มี.ค. 2562    168

มข.รณรงค์โค้งสุดท้ายออกไปเลือกตั้งส.ส.

นักศึกษาและบุคลากรมข.จัดขบวนรณรงค์ให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 (พรุ่งนี้) ณ บขส.3 และ ศูนย์การค้าประตูน้ำขอนแก่น พร้อมแนะนำการกาบัตรที่ถูกต้อง

23 มี.ค. 2562    165

มข.จัดใหญ่! วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงาน วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 “Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

23 มี.ค. 2562    165

KKBS จัดงาน“Marketing Next Step...การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดงานวันนักการตลาดสัญจร ภาคอีสาน ครั้งที่ 11 เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่สังคม พัฒนาความรู้แก่นักศึกษาในเชิงปฏิบัติ หวังให้เกิดการพัฒนาด้านธุรกิจในอีสาน

22 มี.ค. 2562    204

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 10 เมษายน 2562 เชิญชวนคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผ่านระบบดิจิทัล

22 มี.ค. 2562    410

วนค.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

22 มี.ค. 2562    151


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz