คณะศิลปศาสตร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักอาคันตุกะ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยกับนักอาคันตุกะ ประจำปี 2561”

18 ก.ค. 2561    70

MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Work

คณบดี MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Workforce"

17 ก.ค. 2561    71

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย

16 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย

17 ก.ค. 2561    692

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการวันเทคนิคการแพทย์

เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และประชาสัมพันธ์วิชาชีพให้ประชาชนได้ทราบถึงความสำคัญทางด้านเทคนิคการแพทย์

16 ก.ค. 2561    230

วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ปั้นวิศวกรรับตลาดอาเซียน

วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ปั้นวิศวกรรับตลาดอาเซียน

15 ก.ค. 2561    3221

COLA KKU เปิดพื้นที่บ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.เปิดพื้นที่บ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่ ผ่านการเพิ่มศักยภาพให้กับ นศ.ระดับ ป.โท ด้วยการสนับสนุนให้นศ.ลงพื้นที่เห็นของจริงด้านการพัฒนาสังคมตามความต้องการของคนท้องถิ่น

13 ก.ค. 2561    789

COLA KKU ลงนามในสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ITA จ.เลย ต่อเนื่องปีที่ 2

จังหวัดเลย มอบความไว้วางใจให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการประเมินและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่งของจังหวัดเลย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

13 ก.ค. 2561    708

มาสร้างแลนด์มาร์คกันเถอะ!! พัฒนาสวนไทรถวายในหลวง รัชกาลที่ 10

เชิญชวนผู้มีจิตอาสาช่วยกันปรับภูมิทัศน์สวนไทร มข. แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.ขอนแก่น

13 ก.ค. 2561    74

มข. จัดอบรม "การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana บนเครื่องปั้นดินเผา"

มข. จัดอบรม "การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น Ikebana บนเครื่องปั้นดินเผา" เพื่อสร้างกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ให้กับบุคลากร ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดความมั่นคงในการดำรงชีพ

13 ก.ค. 2561    802

มข.จัดประชุมวิชาการครั้งที่4ยิ่งใหญ่ชูอัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย 27 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

13 ก.ค. 2561    1348


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz