นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข.คว้ารางวัลการออกแบบแนวคิด บ้านไทยใหม่

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแบบบ้านรับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมนำอีก 1 ผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดเฟอร์นิเจอร์ เตรียมชิงชนะเิลิศ ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ 2012"

20 ก.ย. 2555    1834

คณะวิศวฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกหลายโครงการ

คณะวิศวฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกหลายโครงการ

20 ก.ย. 2555    820

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานโครงการ ณ อเมริกา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ นำเสนอผลงานโครงการที่ได้รับทุน ณ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

20 ก.ย. 2555    1013

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรรับเชิญ ณประเทศอเมริกา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ มหาวิทยาลัยเซาท์แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

20 ก.ย. 2555    871

อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร วปท. เยือนมหาวิทยาลัยชั้นนำของ USA

อธิการบดีและคณะผู้บริหาร วปท. เยือนมหาวิทยาลัยชั้นนำใน USA เพื่อหารือข้อตกลงร่วมเพื่อทำวิจัยเรื่องการปกครองท้องถิ่นในไทย และผลิตตำราหลักแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาเปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นประเทศต่างๆ

20 ก.ย. 2555    605

เปิดแล้ว! หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่14 ตุลาคม 2555 ผ่านระบบออนไลน์ www.gs.kku.ac.th

20 ก.ย. 2555    5871

ณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 3

การบรรยายและบอกเล่าประสบการณ์ รวมถึงความจำเป็นของคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.) หรือ TQF: HEd. (Thai Qualifications Framework for Higher Education)

20 ก.ย. 2555    624

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tufts University

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tufts Universityเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

20 ก.ย. 2555    657

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สมาคมศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีพุทธาภิเศกพระพุทธรูปและธรรมวัตถุมงคลขึ้น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอขอนแก่น

20 ก.ย. 2555    856

The 6th KKU SHOW and SHARE 2012 งานเห็นผล คนเป็นสุข

มข.หนุนบุคลากรพัฒนาการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้ สู่กิจกรรมถ่ายทอดแนวทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 6 KKU SHOW and SHARE 2012

20 ก.ย. 2555    2814


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »