คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันที่ 6-7 กย 55

คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555

1 ม.ค. 2513    660

บุคคลตัวอย่างน่ายกย่อง พนง.วปท. มข. เก็บต่างหูเพชรคืนเจ้าของ

พนักงานวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้ำใจงาม เก็บต่างหูเพชร ส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ

1 ม.ค. 2513    1375

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาร่วมประชุมชี้แจงทุนอุดหนุนและส่งเสริมฯ

บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำสัญญารับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00–11.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

1 ม.ค. 2513    628

ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา RDIupdate120730

ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนา RDIupdate120730

1 ม.ค. 2513    419

เปิดตัวโครงการ AMS Publication camp อย่างเป็นทางการ

เปิดตัวโครงการ AMS Publication camp อย่างเป็นทางการ

1 ม.ค. 2513    363

วิทยาลัยนานาชาติจัดกิจกรรมตามโครงการ “ดำนา-หาเสี่ยว”

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 50 คน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ดำนา-หาเสี่ยว” เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรพื้นบ้าน

1 ม.ค. 2513    359

วิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้แก่น้อง ๆ ในตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1 ม.ค. 2513    1305

บัณฑิตวิทยาลัย จัด Workshop Training บุคคลากรสายสนับสนุน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ (Workshop Training on Potential Development for International Student Service)

1 ม.ค. 2513    1231

ศึกษาศาสตร์จับมือ ม.ชั้นนำที่นิวซีแลนด์ เดินหน้าผลิตบัณฑิต 2 ปริญญา

นส.อัจฉราวดี จันทะสุข นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าศึกษา ณ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2555 ตามข้อตกลงความร่วมมือในหลักสูตร 2 ปริญญา

1 ม.ค. 2513    829

ชมรมพัฒนาผู้นำ เชิญชมและเชียร์ประเพณีโต้วาทีน้องใหม่

ชมรมพัฒนาผู้นำ จัดโต้วาทีน้องใหม่ ชิงโล่เกียรติยศประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

1 ม.ค. 2513    1029


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »