บุคลากรมข.รับเชิญบรรยายการถ่ายภาพส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีต่อหน่วยงานรัฐ

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อบรมให้ความรู้หัวข้อ “ทักษะด้านการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์” แก่กำลังพลผู้ทำหน้าที่ตำแหน่งช่างถ่ายภาพของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ

11 ก.ย. 2560    256

ห้องสมุดจัดนิทรรศการภาพถ่ายจากช่างภาพระดับตำนานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

สำนักหอสมุดร่วมกับชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายหมุนเวียน เพื่อเสริมบรรยากาศห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้ใช้บริการ

11 ก.ย. 2560    83

อจ. สถาปัตย์ มข. รับเชิญไปบรรยายที่ญี่ปุ่น

อจ. สถาปัตย์ มข. รับเชิญไปบรรยายที่ญี่ปุ่น ในหัวข้อเรื่อง Sustainable Low-income Housing Development in Thailand ณ University of the Ryukyus เมือง Okinawa ประเทศญี่ปุ่น

11 ก.ย. 2560    330

อจ.สถาปัตย์ มข. รับเชิญไปร่วมเสนองานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

อจ.มข. รับเชิญร่วมเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม ณ Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น

11 ก.ย. 2560    340

มข.ห่วงชุมชน ครบรอบ 35 ปี ฝึกภาคสนามร่วม หนุน มหา'ลัย อุทิศเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีปฐมนิเทศการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ ชั้น 1 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9 ก.ย. 2560    295

มข. ต้อนรับ รร. เบ็ญจะมะมหาราช แจงนโยบายการรับเข้าปี 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช บรรยายเรื่องนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2561

8 ก.ย. 2560    106

ศิลปกรรมสัญจรสู่ชุมชน ณ เรือนจำกลางขอนแก่น

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง ชาย - หญิง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อเป็นโอกาสในการนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนออกไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษ

8 ก.ย. 2560    398

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการด้านโคนม

7 กันยายน 2560 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการด้านโคนม

8 ก.ย. 2560    64

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม CHE QA Online

5 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online)

8 ก.ย. 2560    71

นศ.-บัณฑิตเภสัชฯ มข.ในพิธีพระราชทานรางวัลมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ

บัณฑิตเภสัชฯ มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และ นักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

7 ก.ย. 2560    71


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »