คณะบริหารธุรกิจ หารือเกี่ยวกับโมเดลการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายปี 2018

คณะบริหารธุรกิจ หารือเกี่ยวกับโมเดลการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายปี 2018 (Nong Khai Tourism Model in 2018)

3 ม.ค. 2561    69

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใยชุมชนรอบรั้ว มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใยชุมชนรอบรั้ว มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว บ้านบึงอีเฒ่า ตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น

29 ธ.ค. 2560    1023

24 ข่าวเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัด 24 ข่าวเด่น ประจำปี 2560 ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาคมชาว มข. และยังเป็นที่สนใจจากสื่อทุกแขนง สร้างความจดจำให้ผู้คนทั้งประเทศ

29 ธ.ค. 2560    1990

มข.ฝึกภาคสนามร่วม จัดแน่น ! 18 โครงการ ยกคุณภาพชีวิตคนอีสาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด 18 โครงการ ในโครงการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

28 ธ.ค. 2560    1994

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ลงพื้นที่บริการวิชาการสู่ชุมชน

28 ธ.ค. 2560    778

พ่อเมืองร้อยเอ็ดเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและมอบปริญญาภิรมย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและมอบปริญญาภิรมย์แก่นักศึกษาวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

28 ธ.ค. 2560    180

COM MED 35 ฝึกฝน ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้สถานการณ์จริง

ฝึกภาสนามร่วม COM MED 35 ฝึกฝน ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้สถานการณ์จริง ลงพื้นที่เวียงเก่า ขอนแก่น

28 ธ.ค. 2560    80

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไส้กรอกเพื่อสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไส้กรอกเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน”

28 ธ.ค. 2560    463

สภามหาวิทยาลัย มข. ประชุมสะท้อนผลงานและวางแผนยุทธศาสตร์เชิงสร้างสรรค์

มข. จัดประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร สร้างกลไกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมาย มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก

27 ธ.ค. 2560    1809

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

21 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

27 ธ.ค. 2560    63


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »