มข.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ 2560...อำลาด้วยรักและผูกพัน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เตรียมความพร้อมให้เกษียณอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า พร้อมมอบประสบการณ์ความสุขก่อนเกษียณ กระชับความรัก ผูกพันกันร่วมกันสร้างความรัก ผูกพันต่อกัน และ ภาคภูมิใจในสถาบัน

5 ก.ย. 2560    818

กองสื่อสารฯ มข. แบ่งปันความรู้ด้าน PR ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษา

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนความรู้ด้านประชาสัมพันธ์ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5 ก.ย. 2560    61

มข.มอบทุน! พี่ให้น้องกองละ1,000 แก่น.ศ.ยากจนแต่เรียนดี ในพิธีไหว้ครู

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เป็นประธานมอบทุน พี่ให้น้องกองละพัน แก่น.ศ.ยากจนแต่เรียนดี รวมตลอดหลักสูตร 12,000,000 บาท ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา2560

5 ก.ย. 2560    381

เลิศได้อีก สถาปัตย์ มข. กวาด 7 ใน 8 รางวัล Creative Street

นศ.สถาปัตย์ มข. โชว์ไอเดียกวาด 7 ใน 8 รางวัล Creative Street โครงการสุขซูมื่อ คือขอนแก่นเมืองสร้างสรรค์ (Khon Kaen Smart City) กิจกรรมในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาเมืองขอนแก่น ด้านจราจรสร้างสรรค์

5 ก.ย. 2560    1499

มข.จัดสัมมนาจรรยาบรรณทางการศึกษา เรื่องการโจรกรรมทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาจริยธรรมจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการกับจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา: อย่างไรคือการโจรกรรมทางวิชาการ และกรณีศึกษา

5 ก.ย. 2560    365

เภสัชฯ มข. จัด “กิจกรรมน้อมจิตวันทา รำลึกคุณ บูชาครู” ปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “กิจกรรมน้อมจิตวันทา รำลึกคุณ บูชาครู (ไหว้ครู)” ปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม

4 ก.ย. 2560    70

มข จับมือเทศบาลขอนแก่น สร้างเมืองดิจิตัล รับไทยแลนด์ 4.0

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิตอล ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 ก.ย. 2560    404

สำนักหอสมุด จัดใหญ่! Share&Learn 2017พัฒนานวัตกรรมสู่งานวิจัยระดับโลก

สำนักหอสมุด จัดงาน The 8th KKUL Share & Learn 2017 “Innovation Service for Research University” การพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

4 ก.ย. 2560    469

ฝ่ายวิจัยเรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเสนอชื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี60

เรียนเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 และ นักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ด่วน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

4 ก.ย. 2560    56

สะอาด ปลอดภัย เชื่อมสัมพันธ์ชาวศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากร 5 ส

4 ก.ย. 2560    71


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »