KKBS จับมือ SINGHA จัดอบรมการถ่ายภาพ

ศูนย์นวัตกรรมธุรกิจและผู้ประกอบการอัจฉริยะ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ SINGHA Photo Academy 2019

22 เม.ย. 2562    12

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมข.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

25 เม.ย.2562 คณะกก.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มข. ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562 รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และแผนการลงทุน

18 เม.ย. 2562    252

วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562

11 เมษายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มข. จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 สืบสานประเพณีไทยและเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศ

11 เม.ย. 2562    103

“ฝากบ้าน-รถ”กับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลหยุดยาว

เที่ยวสนุก เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลหยุดยาว “ฝากบ้าน-รถ” กับกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 เม.ย. 2562    236

มข.ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น สืบสานประเพณีสงกรานต์2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี2562

10 เม.ย. 2562    486

วิทยาลัยนานาชาติจัดบรรยายพิเศษในงานสัมมนาสาขาวิชาการระหว่างประเทศ 2019

สาขาวิชาการระหว่างประเทศจัดบรรยายพิเศษเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Democratization in Thailand and its Impacts on the Interest of Thailand in the International Arena” ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 เม.ย. 2562    113

KKBS ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ท่องเที่ยวเชิงอาหาร พร้อมดันสู่ชุมชนต้นแบบ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์การท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ชุมชนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

5 เม.ย. 2562    157

อธิการ มข.พบสื่อแถลงกลยุทธ์ KKU Transformation นำมข.ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษา

รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมผู้บริหารและบุคลากรกองสื่อสารองค์กรพบป่ะสื่อมวลชนแถลงแนวนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

5 เม.ย. 2562    453

นศ.ศิลปศาสตร์ศึกษาดูงานกองสื่อสารมข.เรียนรู้เทคนิคทำงานนิเทศศาสตร์

บุคลากรกองสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายวิชา 944466 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 54 คน ณ กองสื่อสารองค์กร

3 เม.ย. 2562    85

"บรรณารักษ์หอสมุด มข."เข้ารับรางวัลครุฑทองคำข้าราชการพลเรือนดีเด่น2561

"ข้าราชการคือผู้ทำงานกิจการของพระเจ้าแผ่นดิน" นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

3 เม.ย. 2562    349


previous123456789...635636next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz