อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ออสเตรเลีย

16 - 20 สิงหาคม 2560 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศออสเตรเลีย

24 ส.ค. 2560    28

มข.จับมือ KTIS พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล อุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ กลุ่มบริษัทเคทิสวิจัยและพัฒนาจำกัด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนการวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เข้มแข็งสู่ระดับสากล

22 ส.ค. 2560    297

KKU discusses collaboration the Otemon Gakuin University, Japan

KKU discusses collaboration with a delegates from Otemon Gakuin University, Japan

22 ส.ค. 2560    57

ผู้บริหาร มข. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CIEE สหรัฐอเมริกา

ผู้บริหาร มข. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CIEE สหรัฐอเมริกา

22 ส.ค. 2560    53

มข. จัดการอบรมวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับร่วมคนญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

มข. จัดการอบรมวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับร่วมคนญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

21 ส.ค. 2560    53

กองวิเทศสัมพันธ์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

กองวิเทศสัมพันธ์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

21 ส.ค. 2560    51

สถาปัตย์จัด Open House เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้ใหม่สู่สาธารณชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัด Open House เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบพร้อมประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาธารณชน

18 ส.ค. 2560    513

KKU welcomes the delegation from the Faculty of Pharmacy, Universita

KKU administrators welcome the delegation from the Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia, Indonesia

18 ส.ค. 2560    52

KKU welcomes the Rector, Universitas Muhammadiyah Surakata, Indonesia

KKU administrators welcome the Rector, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

18 ส.ค. 2560    56

ผู้บริหาร มข. ประชุมความร่วมมือร่วมกับ New Castle University, UK

ผู้บริหาร มข. ประชุมความร่วมมือร่วมกับ New Castle University สหราชอาณาจักร ณ อาคารสิริคุณากร วันที่ 17 สิงหาคม 2560

17 ส.ค. 2560    59


previous123456789...567568next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »