COLA KKU จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้ธีม “การมุ้ง-การเมือง เรื่องของเรา”

17 ธ.ค. 2561    2

อาจารย์พรนภัส หารคำ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชาทานรางวัลในการประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 19 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

17 ธ.ค. 2561    30

ศูนย์นวัตกรรมฯหนุนอาจารย์สร้างเกมส์เพื่อการศึกษา ช่วยการเรียนสนุกขึ้น

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning)หวังให้เกิดสื่อการสอนที่สนุกกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ธ.ค. 2561    93

มข.เปิดตัวชุมชนนำร่อง ต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม เปิดตัวชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีผลิตกลุ่มเกษตรอินทรียอีสาน สู่ Smart Farmer

14 ธ.ค. 2561    216

ห้องสมุดเปิดเวที Show case ให้นศ.ทำจริงจากห้องเรียน Industrial Design

สำนักหอสมุด เปิดเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) กับโครงการ KKU Maker Space Workshop & Challenge : Design Show case จากห้องเรียนสู่โรงงานอุตสากรรมด้วย Industrial Design

14 ธ.ค. 2561    287

อาจารย์ มข.ร่วมทีมผู้ฝึกสอนเทนนิสในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน

อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญและแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นทีมผู้ฝึกสอนให้แก่ทีมนักกีฬาเทนนิสจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

13 ธ.ค. 2561    61

ชมรมพระเครื่อง วิศวะ มข. มอบเงิน 6.2 ล้าน

นายสุกิจ ศิรินรกุล (มข. 13) ประธานจัดงานประกวดพระเครื่องวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะกรรมการจัดงานฯ ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดงานประกวดพระเครื่อง

13 ธ.ค. 2561    97

วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตเลือดฟ้าครามมอดินแดงรับปริญญา 2561

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต เลือดฟ้าครามมอดินแดง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำ พ.ศ. 2561

12 ธ.ค. 2561    124

“ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ "ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม"

11 ธ.ค. 2561    72

มข.วางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ส้ราง ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีวางพวงมาลารำลึกถึง ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่11ของไทย ผู้สร้างเกียรติคุณความดี และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และผู้สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 ธ.ค. 2561    145


previous123456789...627628next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz