มข.ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

13 ต.ค. 2562    52

COLAจับมือWaseda University จัดประชุมวิชาการ CIGAR2021ครั้งแรกในเอเชีย

COLA KKU จับมือกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CIGAR 2021 ครั้งแรกในเอเชีย

13 ต.ค. 2562    74

วิกฤติน้ำเขื่อนอุบลรัตน์! ปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อหาทางออก

สถาบันแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ มข. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาศักยภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการน้ำ บนฐานของการมีส่วนร่วมในทุกระดับ

9 ต.ค. 2562    272

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร สังกัดกลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

7 ต.ค. 2562    65

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019 การประชุมสุดยอดผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

7 ต.ค. 2562    157

นครขอนแก่นมอบให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ณ เปรู

นครขอนแก่น มอบหมายให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

4 ต.ค. 2562    109

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดูงานหอสมุด มข.ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ 24 ชม

เป็นเวลา 6 ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการพื้นที่นั่งอ่านของห้องสมุดเป็นพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง

4 ต.ค. 2562    200

มอบรางวัลและปิดโครงการโครงการ “KKU Healthy Life”

โครงการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร มข.พร้อมกระตุ้นการรวมตัวเพื่อสร้างพลังมุ่งสู่เป้าหมายของคนในองค์กร

4 ต.ค. 2562    235

มข.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2562

มข.จัดงานมุทิตาจิต รำลึกในคุณความดี เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ ผู้อุทิศตนสร้างคุณูปการผู้อุทิศตนรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง ชาวมข.พร้อมใจร่วมแสดงมุทิตาจิตธำรงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามคับคั่ง

3 ต.ค. 2562    216

แก่นอิสานวัฒน์ ปั้นนักแสดงละครเวทีหน้าใหม่ ถ่ายทอดวิถีคนอีสาน

แก่นอิสานวัฒน์ ปั้นนักแสดงละครเวทีหน้าใหม่ ถ่ายทอดวิถีคนอีสาน

1 ต.ค. 2562    226


previous123456789...652653next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz