คณบดีคณะศึกษาศาสตร์นำเสนอแนวคิดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมเสนอแนวคิด คุณลักษณะผู้เรียน หลักสูตรและสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการตามอัตลักษณ์ ความต้องการของจังหวัดขอนแก่น

21 ก.ย. 2561    76

อาจารย์มข. ร่วมอบรมเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมโปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่คณาจารย์ มข. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มข.

21 ก.ย. 2561    84

คณะสัตวแพทย์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากร รพ.สัตว์ผู้อุทิศตนดีเยี่ยม

20 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561

21 ก.ย. 2561    38

นศ. COLA KKU กับการพัฒนาประชาธิปไตย

นักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ตื่นตัวกับการพัฒนาประชาธิปไตย กระตุ้นการตื่นรู้ เรียนรู้ผ่านมุมมอง “นักนิติสามัญสำนึกศาสตร์”

20 ก.ย. 2561    191

ทันตะฯ มข.จัด Show&Share 2018 ผลงานเด่นชิงชัยกว่า 11 ชิ้นงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ The 9th Dent KKU Show and Share 2018 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 ก.ย. 2561    710

กองสื่อสารมข.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพิ่มศักยภาพสื่อสารองค์กรยุค4.0

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนข่าวเพื่อการสื่อสารยุค 4.0” ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ บ้านหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

20 ก.ย. 2561    668

กองสื่อสารองค์กรมข. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2561

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร สังกัดกองสื่อสารองค์กร ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 ก.ย. 2561    101

สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา ดูงาน มข. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่

ศุนย์นวัตกรรมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มข.

19 ก.ย. 2561    120

"ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ มข."คว้ารางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่นประจำปี 2561

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

17 ก.ย. 2561    961

อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการระดับนานาชาติ

อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (Project evaluation committee) ของโครงการของ ERECON

17 ก.ย. 2561    56


previous123456789...618619next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz