MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Work

คณบดี MBA เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ "Personalized Learning for 4.0 Workforce"

17 ก.ค. 2561    70

COLA KKU เปิดพื้นที่บ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.เปิดพื้นที่บ่มเพาะนักเปลี่ยนแปลงสังคมรุ่นใหม่ ผ่านการเพิ่มศักยภาพให้กับ นศ.ระดับ ป.โท ด้วยการสนับสนุนให้นศ.ลงพื้นที่เห็นของจริงด้านการพัฒนาสังคมตามความต้องการของคนท้องถิ่น

13 ก.ค. 2561    789

COLA KKU ลงนามในสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ITA จ.เลย ต่อเนื่องปีที่ 2

จังหวัดเลย มอบความไว้วางใจให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการประเมินและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่งของจังหวัดเลย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

13 ก.ค. 2561    706

มาสร้างแลนด์มาร์คกันเถอะ!! พัฒนาสวนไทรถวายในหลวง รัชกาลที่ 10

เชิญชวนผู้มีจิตอาสาช่วยกันปรับภูมิทัศน์สวนไทร มข. แลนด์มาร์คแห่งใหม่ จ.ขอนแก่น

13 ก.ค. 2561    74

วิศวฯ ขอนแก่น พบน้อง รอบ Admission

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ต้อนรับ น้องเฟือง น้องเกียร์ รอบ Admission

12 ก.ค. 2561    71

สทนช. จับมือ มข.รุก ประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

สทนช. จับมือ มข.รุก ประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ มุ่งแก้วิกฤติน้ำอีสานอย่างยั่งยืน

11 ก.ค. 2561    520

COLAสร้างความก้าวหน้าและทันสมัยในการทำงานให้กับบุคลากรด้วยระบบ KKU MIS

COLA KKU ขานรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งปรับเปลี่ยนการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สร้างความก้าวหน้าและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี KKU MIS

11 ก.ค. 2561    41

COLAพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมนำเกณฑ์EdPExสู่การบริหารองค์กร

COLA KKU พัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมในการนำเกณฑ์ EdPEx สู่การบริหารจัดการองค์กร

11 ก.ค. 2561    41

COLA KKU หุ้นส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น นำสู่ Social Devotion

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย การอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) ที่เป็นจุดยืนร่วมอุดมการณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยฯ

10 ก.ค. 2561    170

คณบดีคณะวิศวฯ พบและให้โอวาท รอบ Portfolio

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พบและให้โอวาทนักเรียน ค่ายยุวชนวิศวกรรม กว่า 200 คน

10 ก.ค. 2561    53


previous123456789...610611next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
18
Jul.
20
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz