KKU administrators welcome the Director from USAC in Thailand

KKU administrators welcome the Director from USAC in Thailand

15 ก.ย. 2560    67

รมต.สุวิทย์ เปิดการประชุมนานาชาติด้านการจัดการผลสัมฤทธิ์ภาครัฐของCOLA

เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านภาวะผู้นำและการจัดการผลสัมฤทธิ์ภาครัฐ ครั้งที่ 5

15 ก.ย. 2560    392

วท.ผนึก มข. ยกระดับสินค้าโอทอปอีสานสู่ครัวโลก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอปประเภทอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 ก.ย. 2560    159

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคอีสาน วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน

15 ก.ย. 2560    46

คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมยินดีกับบุคลากรเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

14 ก.ย. 2560    48

KKU discusses with delegates from Portland State University, USA

KKU discusses collaboration with delegates from the Portland State University, Oregon, USA

14 ก.ย. 2560    48

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส"

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส"

14 ก.ย. 2560    44

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน

13 ก.ย. 2560    1661

คณะเทคโนฯ ต้อนรับ ผอ.จากโครงการ USAC

คณะเทคโนฯ ต้อนรับ ผอ.จากโครงการ USAC

12 ก.ย. 2560    47

ศึกษาศาสตร์ มข. จัดยิ่งใหญ่ APEC&ICER 2017 รวมนักวิชาการจากทั่วโลก

คณะศึกษาศาสตร์ มข.ประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 เปิดโอกาสนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลก แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา เตรียมรับมือความท้าทายการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในอนาคต

11 ก.ย. 2560    2901


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »