พีอาร์วิศวฯให้บริการวิชาการอบรมสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media

พีอาร์คณะวิศวฯ ให้บริการวิชาการ อบรมสร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media

1 ก.ย. 2560    30

มข.ยกย่องและเชิดชูเกียรติ น.ศ.มีผลการเรียนเฉลี่ย-หน่วยกิจกรรม สูงสุด!

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด นักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปี2559 เป็นความภาคภูมิใจและเป็นศักดิ์และศรีของชาวมอดินแดง

1 ก.ย. 2560    665

ขอเชิญร่วมงานOpenHouse2017: Innovation Service for Research University

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาบริการด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก

1 ก.ย. 2560    208

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

1 ก.ย. 2560    37

“พิธีไหว้ครู” มข.ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ สืบทอดวัฒนธรรม-ประเพณีดีงามของไทย

นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อมอภิวาทบูชาครู ระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ สืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

31 ส.ค. 2560    650

มข.จัดอบรมเขียนข่าว และการใช้วิทยุสื่อสาร เพิ่มศักยภาพบุคลากร

สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเขียนข่าวถ่ายภาพรายงานสถานการณ์ และใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ประเภทที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 ส.ค. 2560    73

KKU holds a scholarship awarding ceremony for SMBC Global Foundation

KKU holds a scholarship awarding ceremony for SMBC Global Foundation

29 ส.ค. 2560    55

KKU administrators welcome President of University of Tsukuba, Japan

KKU administrators welcome President of University of Tsukuba, Japan

29 ส.ค. 2560    39

KKU discusses collaboration with delegates from the Bangkok Bank

KKU discusses collaboration with delegates from the Bangkok Bank, Japanese Corporate

29 ส.ค. 2560    61

มข.ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชบึงสีฐาน สร้างปอดให้ชาวขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชและบัว แก้ปัญหาระบบน้ำเน่าเสียและคืนระบบนิเวศบึงสีฐานฝั่งตะวันออก เพิ่มอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับชาวขอนแก่นที่มาออกกำลังกาย

28 ส.ค. 2560    1759


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »