อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับเชิญออกรายการ “รอบรั้ว...มข.”

อาจารย์คณะเทคโนฯ ได้รับเชิญออกรายการ “รอบรั้ว...มข.”

25 ธ.ค. 2560    89

คณะเทคโนฯแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์

คณะเทคโนฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

25 ธ.ค. 2560    85

สโมสรข้าราชการและบุคลากร มข.เจ้าภาพจัดแข่งกีฬาเชื่อมพันธมิตร มช. ม.อ.

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้แชร์ประสบการณ์ของบุคลากรสังกัดมข. ม.อ. มช. มหาวิทยาลัยต่างภูมิภาค รุก...วางแผนงานความร่วมมือระหว่างสถาบัน

23 ธ.ค. 2560    371

ผลงานวิจัยอาจารย์เภสัชฯ มข. สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางเภสัชวิทยา

ผลงานวิจัยอาจารย์เภสัชฯ มข. สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกวาวเครือขาวเพื่อผลิตสารที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.

22 ธ.ค. 2560    165

รศ.ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เปิดสวนกวีตรงข้ามอุทยานเกษตร

รศ.ดร.กวี จุติกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโครงการสวนกวี และเปิดตัวหนังสือ 50 ปี ใต้ร่มพระบารมี รัชกาลที่ 9 บริเวณตรงข้ามอุทยานเกษตร

22 ธ.ค. 2560    458

สาธารณสุข มข.เดินตามรอยพ่อหลวง ร.๙ จัดอบรมหลักเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

21 ธ.ค. 2560    1620

KKBS จัดสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยว “วัยรุ่นยุคใหม่เที่ยวไทยยังไงก็เท่

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการท่องเที่ยวในมุมมองของวัยรุ่นไทยยุคใหม่

20 ธ.ค. 2560    1252

วันแห่งความสำเร็จ บัณฑิตใหม่ KKBS รับปริญญา'60

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา ตลอดระยะเวลาที่ท่านศึกษาและใช้ชีวิตในรั้วมอดินแดง

18 ธ.ค. 2560    3322

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มข. คว้ารางวัลการนำเสนอ Poster Presentation

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลการนำเสนอ Poster Presentation ประชุมวิชาการ ศคภท. ประจำปี 2560 ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 ธ.ค. 2560    313

มข. จัดเสวนาทิศทางเศรษฐกิจอีสานทศวรรษหน้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเสวนาทิศทางเศรษฐกิจอีสานทศวรรษหน้า โดยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจของประเทศ

12 ธ.ค. 2560    1178


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »