วิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล ศึกษาดูงาน ม.ขอนแก่น เพิ่มศักยภาพบุคลากร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 ส.ค. 2560    84

มข. จับมือ ธนาคารยูโอบี เล็งปั้นนักศึกษาฝึกงาน ป้อนสู่ตลาดงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมมือทางวิชาการ พร้อมปั้นนักศึกษาฝึกงาน ป้อนสู่ตลาดงานหลังจบการศึกษาทันที

25 ส.ค. 2560    162

มข. จับมือ ThaiBMA พันธมิตรทางวิชาการและการวิจัยตลาดตราสารหนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สร้างพันธมิตรทางวิชาการและการวิจัยตลาดตราสารหนี้

25 ส.ค. 2560    406

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ออสเตรเลีย

16 - 20 สิงหาคม 2560 ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศออสเตรเลีย

24 ส.ค. 2560    61

มข.จับมือ KTIS พัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล อุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือ กลุ่มบริษัทเคทิสวิจัยและพัฒนาจำกัด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนการวิจัยด้านอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เข้มแข็งสู่ระดับสากล

22 ส.ค. 2560    443

KKU discusses collaboration the Otemon Gakuin University, Japan

KKU discusses collaboration with a delegates from Otemon Gakuin University, Japan

22 ส.ค. 2560    70

ผู้บริหาร มข. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CIEE สหรัฐอเมริกา

ผู้บริหาร มข. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CIEE สหรัฐอเมริกา

22 ส.ค. 2560    74

มข. จัดการอบรมวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับร่วมคนญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

มข. จัดการอบรมวัฒนธรรมองค์กรการทำงานกับร่วมคนญี่ปุ่น ครั้งที่ 3

21 ส.ค. 2560    79

กองวิเทศสัมพันธ์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

กองวิเทศสัมพันธ์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

21 ส.ค. 2560    67

สถาปัตย์จัด Open House เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้ใหม่สู่สาธารณชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัด Open House เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบพร้อมประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาธารณชน

18 ส.ค. 2560    549


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »