สถาปัตย์จัดกิจกรรมแข่งกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการแข่งกีฬาสานสัมพันธ์ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -18 สิงหาคม 2555

15 ส.ค. 2555    1197

บัณฑิตวิทยาลัย มข. จัดประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 โดย รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์

15 ส.ค. 2555    637

ทันตแพทย์ มข. เกียรตินิยม ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

ทันตแพทย์ มข. เกียรตินิยม ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล

14 ส.ค. 2555    2771

อาจารย์คณะเทคนิคฯ ร่วมเสนองานวิจัยใน 4th International Conference...

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics พร้อมกับเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ NC State University

14 ส.ค. 2555    937

มข. จัดงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มข. จัดงานอวดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” การแสดงและประกวดสิ่งประดิษฐ์ การจับคู่ทางธุรกิจและการให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตร

14 ส.ค. 2555    1935

อาจารย์วิศวฯ ศักยภาพสูง ได้รับเชิญไปสอนที่ NII ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์วิศวฯ ศักยภาพสูง ได้รับเชิญไปสอนที่ National Institute of Informatics (NII) ประเทศญี่ปุ่น

10 ส.ค. 2555    1729

คณะวิศวฯ จัดงาน Best Practice ระบบติดตามตัวชี้วัดคณะวิศวฯ ชนะเลิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “Best Practice พัฒนาคน พัฒนางาน ประจำปี 2555” ระบบติดตามตัวชี้วัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ

10 ส.ค. 2555    1018

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Fulbright

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Fulbright ในการให้ทุนที่ทางวิทยาลัยได้ขอให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมิสซูรี่ เพื่อมาปฏิบัติงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

9 ส.ค. 2555    875

อาจารย์และนักศึกษาวิศวฯ “เจ๋ง”ผลิตเครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กชนิดกระเปาะ

นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผลิตไมโครเทอร์ไบน์พลังงานน้ำ แบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดบรรจุภายในกระเปาะ เดินเครื่องใช้งานจริงแล้วเป็นผลสำเร็จเครื่องแรกในประเทศไทย

9 ส.ค. 2555    2930


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »