พีอาร์วิศวฯบริการวิชาการอบรมสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านSocial Mediaรุ่น2

พีอาร์วิศวฯ ให้บริการวิชาการอบรมสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่าน Social Media รุ่น 2

22 พ.ย. 2560    79

COLA KKU พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาการศึกษาเพื่อผู้เรียน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนาการศึกษาเพื่อผู้เรียน

22 พ.ย. 2560    274

วิศวะ มข. ร่วมนักวิจัยจีน นำเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาน้ำท่วมขอนแก่น!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมนักวิจัยจากจีน นำเทคโนโลยีดาวเทียมความละเอียดสูง แก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น! ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาไมซ์ ซิตี้ “MICE City”

22 พ.ย. 2560    534

มข.ประชุมร่วมผู้บริหารสำนักงบประมาณกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมร่วมผู้บริหารสำนักงบประมาณกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 พ.ย. 2560    86

อาจารย์เภสัชฯ มข. ได้รับเชิญบรรยายในฐานะ Invited Speaker ระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกช ได้รับเชิญเป็น invited speaker งานประชุมวิชาการนานาชาติ the European Society of Medical Oncology (ESMO) Asia 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

21 พ.ย. 2560    74

KKBS จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฎิบัติงาน

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบ

21 พ.ย. 2560    107

พร้อมจัดการแข่งขันกอลฟ์การกุศล SMD Family GOLF 2017 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มข. แถลงความพร้อมจัดการแข่งขันกอลฟ์การกุศล SMD Family GOLF 2017

21 พ.ย. 2560    591

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เชิญคณบดีCOLAKKU ประชุมทำหลักสูตรฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ เชิญคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ประชุมจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

21 พ.ย. 2560    276

เผยแบบเมรุลอยหลวงพ่อคูณ นกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสูง22ม. ใหญ่และงามที่สุด

เผยแบบจำลองเมรุลอยหลวงพ่อคูณ รูปนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกสีขาวทั้งหลัง สูง 22.6 เมตร กว้าง 16 เมตร ขนาดใหญ่และงดงามที่สุด แสดงอัตลักษณ์ความโดดเด่นชาวอีสาน

17 พ.ย. 2560    921

พิธีประทานปริญญาบัตร สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สังกัด สบช. สถาบันสมทบ มข. ปี2560

17 พ.ย. 2560    7086


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »