KKU News » By "Jarunee Nuanboonma"

results 638
วิศวฯ ขอนแก่น โชว์ 5 งานต้นแบบทางวิศวกรรมในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์-

วิศวฯ ขอนแก่น แสดงศักยภาพโชว์ 5 ชิ้นงานต้นแบบทางวิศวกรรม ใน งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

25 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    1

วิศวฯ ขอนแก่น เชิญ "วิ่งกับนายช่าง มข."-

คณะวิศวกรรมฯ ผุดโครงการ "วิ่งกับนายช่าง มข." ชวนคนรักสุขภาพ วิ่งสร้างเครือข่ายและวิ่งเพื่อการกุศล"

22 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    12

ผศ.รุจชัยและคณะ พัฒนาโปรแกรมฯช่วยตำรวจจับผู้ฝ่าฝืนไฟจราจรสี่แยก-

ผศ.รุจชัยและคณะ พัฒนาโปรแกรมฯช่วยตำรวจจับผู้ฝ่าฝืนสัณญาณไฟจราจร เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและสูญเสียบนถนนมิตรภาพ

22 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    1

คณะวิศวกรรมฯ แสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบ 39 ปี-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 39 ปี

21 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    2

คณะวิศวกรรมฯ แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยฯ ครบ 39 ปี-

คณะวิศวฯ แสดงความยินดีวันสถาปนาคณะทันตแพทยฯ ครบ 39 ปี ศูนย์เป็นเลิศทางวิจัย ศูนย์ทันตกรรมและทันตสาธารณสุขแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

16 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    3

คณะวิศวกรรมฯ แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาคณะสัตวแพทย์ฯ 32 ปี-

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี ชูวิสัยทัศน์สัตวแพทย์ชั้นนำของอาเซียน

11 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    7

Faculty of Engineering upgrades 32 programs towards international standards

Faculty of Engineering upgrades 32 programs under academic excellence administration towards international standards

11 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    75

นศ.วิศวฯ พัฒนาเครื่องสับเหง้ามันฯแบบกึ่งอัติโนมัติ แก้ขาดแรงงาน-

นศ.วิศวฯ พัฒนากลไกจับยึดและเครื่องสับเหง้ามันฯ แบบกึ่งอัติโนมัติ ช่วยแก้ปัญหาขาดแรงงาน ใช้จ่ายแรงงานสูง

9 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    7

ก้าวทันบริการสาธารณสุข กับตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ สุขศาลา-

ก้าวทันบริการสาธารณสุข ตรวจสุขภาพกับตู้ตรวจอัจฉริยะ สุขศาลา ลดเหลื่อมล้ำทางสังคม สาธารณสุข ประหยัดค่าใช้จ่าย

8 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    11

Engineering students invent a small prototype brown rice milling machine for household use

KKU Engineering students invented a small prototype brown rice milling machine for household use, and made it an automated machine or a vending machine

4 พ.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    27


previous123456789...6364next

Faculty And Organization

Gateways For..

Events Calendar

Read more »