ข่าว มข. » ข่าวโดย " "

จำนวน 10 รายการ
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมเปิดแนวทางการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมพัฒนาอาจารย์เรื่อง การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ศักดา ไชกิจภิญโญ

8 ส.ค. 2557       1250

มข. เจ้าภาพประชุม GMSTEC เร่งพัฒนาการศึกษาประเทศสมาชิก

มข. จับมือ GMSTEC ประชุม สามัญประจำปีเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาชั้นสูง กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เร่งพัฒนาการศึกษาประเทศสมาชิก ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 ส.ค. 2557       760

อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. ติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศ.ดร.อนันต์ พลธานี จัดประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ

8 ส.ค. 2557       932

เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า 20 ปี MBA KKU พิเศษสุดพบ ป๊อป แคลอรี่ บลา บลา

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 งานคืนสู่เหย้า 20 ปี MBA KKU : Variety Fancy Beyond To

6 ส.ค. 2557       1126

มข. ติวเข้มร้านค้า ขจัดปัจจัยเสี่ยงโรค คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน

มข. ติวเข้มร้านค้า ขจัดปัจจัยเสี่ยงโรค คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ณ ห้อง VM 2102 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการร้านค้าสนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

5 ส.ค. 2557       767

มหกรรมโครงการวิชาการ “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ ครั้งที่ 5”

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและชมรมรักษ์ตับ จัดกิจกรรม “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ ครั้งที่ 5” มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

4 ส.ค. 2557       1152

วิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมโครงการสัมมนากรรมการวิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วมโครงการสัมมนากรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 ส.ค. 2557       463

วิทยาเขตหนองคายแลกเปลี่ยนการประกันคุณภาพการศึกษากับ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมแลกปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

29 ก.ค. 2557       741

นักศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

23 ก.ค. 2557       729

คณะวิศวฯ จัดสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2557

การสัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และกรณีศึกษา ปัญหา อุปสรรค แนวทางปฏิบัติที่ดี เสริมสร้างความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างขวัญและกำลังใจให้คนทำงาน

10 มิ.ย. 2557       932


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz