ข่าว มข. » ข่าวโดย "Wadchara Noichompoo"

จำนวน 709 รายการ
มข. เจ้าภาพจัดงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 84

สมาชิกสภากาแฟสีหราช ร่วมประชุมประจำเดือน ปรึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดสังคมการช่วยเหลือกัน การแก้ปัญหาในชุมชน มีการพึ่งพากัน สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

20 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    984

ทันตแพทย์กว่า 200 คน ร่วมประชุมวิชาการการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทย์ มข. จัดประชุมวิชาการ Ortho 360๐ : Biomechanics in Orthodontics เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ สร้างประสบการณ์ด้านทันตกรรมจัดฟันให้กับหมอฟันทั่วประเทศ

19 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    72

“ลูกจำปามอดินแดง” เอาชนะนับพันทีม...คว้ารางวัลระดับประเทศได้สำเร็จ

“ฟลายอิ้งซันนี่ : ผจญภัยดวงดาวเปลี่ยวร้าง” ของนศ.ภาควิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทย์ คว้ารางวัลมาครอง จากการประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest - NSC) ครั้งที่ 20

19 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    1388

มข.ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ คัดเลือกนศ.รับทุนการศึกษา

นักศึกษามข.เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาระดับป.ตรี โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสัมภาษณ์คัดเลือก พร้อมพบปะนศ.ทุนปัจจุบันติดตามผลการเร

18 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    884

คณะสัตวแพทย์ฯ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ

คณะสัตวแพทย์ฯ จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เน้นองค์ความรู้พื้นฐานในท้องถิ่น ยกระดับสุขภาพสัตว์ มุ่งสู่ “สุดยอดสุขภาพหนึ่งเดียว” ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์ ชี้... “หากสุขภาพสัตว์ดีเยี่ยม จะส่งผลให้สุขภาพดีหนึ่งเดียวของคนด้วย”

16 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    1177

มข.ตั้งเป้า เป็นม.ต้นแบบการจัดการข้อมูลคาร์บอนฟรุตพรินท์ แห่งแรก

มข.มุ่งสู่เป็นม.ต้นแบบแห่งการจัดการข้อมูลคาร์บอนฟรุตพรินท์ แห่งแรกของไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อมูลคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กร” นำข้อมูลเข้าระบบ

15 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    231

มข.เปิดบ้าน... ต้อนรับผู้บริหารมทส.ศึกษาดูงาน EdPEx

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ มทส. นำทีมผู้บริหารศึกษาดูการบริหารระบบประเมินคุณภาพ ด้วยเชื่อมั่นในกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มข. ซึ่งได้รับการพิจารณาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศจาก สกอ.

6 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    97

ยินดีกับ...คนไทยคนแรก สู่เวทีกรรมการสมาคมสารสนเทศฯ ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

คณะมนุษย์ ได้เฮ...คณบดีได้รับเกียรติเป็นกรรมการของสมาคมสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ ความพร้อมในการทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนแรกของประเทศไทย

2 มี.ค. 2561    Wadchara Noichompoo    2138

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ มก.ศึกษาดูงาน EdPEx

คณะศึกษาศาสตร์ มก.เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx หวังนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด

28 ก.พ. 2561    Wadchara Noichompoo    82

มข.ตั้ง “คลังตัวอย่างชีวภาพฯ” หนุนบุคลากรทางการแพทย์ศึกษาวิจัย

มข.เปิดตัว“คลังตัวอย่างชีวภาพฯ”สำหรับงานวิจัยในอนาคต ให้บริการรับฝาก-ขอใช้ เพื่อศึกษาวิจัย หวังหาแนวทางป้องกันโรคปัญหาในอดีตและโรคที่ไม่มีทางรักษา เสมือนธนาคารสมบัติอันล้ำค่าประโยชน์ยิ่งต่อมวลมนุษชาติ

16 ก.พ. 2561    Wadchara Noichompoo    623


previous123456789...7071next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »