ข่าว มข. » ข่าวโดย "Wadchara Noichompoo"

จำนวน 845 รายการ
สมาชิกแปลงผักปลอดภัยฯ สร้าง“ตู้เย็นธรรมชาติใบใหญ่”ข้างออฟฟิศ

เครือข่ายโครงการแปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข สร้างตู้เย็นผักธรรมชาติใบใหญ่ข้างสำนักงานอย่างได้ผล เข้าสู่ปีที่ 8 ถึงวันเก็บถั่วลิสงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคีวิถีพอเพียง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุขในที่ทำงาน

19 ก.ค. 2562    Wadchara Noichompoo    147

GE Show & Share มข.จัดใหญ่...!!!

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการประชุมวิชาการ GE Show & Share หวังพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนานักศึกษาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 5 ด้าน

12 ก.ค. 2562    Wadchara Noichompoo    95

GE มข.จัดสัมมนา "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา"

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มข. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา" หวังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

11 ก.ค. 2562    Wadchara Noichompoo    263

มข.และรร.มีชัยพัฒนา จับมือพัฒนาหลักสูตรเตรียมครูสู่อนาคต

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และรร.มีชัยพัฒนา ร่วมพัฒนาหลักสูตรเตรียมครูสู่อนาคต โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ตั้งเป้าพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในด้านการบริหารงานโรงเรียน

3 ก.ค. 2562    Wadchara Noichompoo    235

มข.ดัน Workplace by FB เป็นช่องสื่อสารในองค์กร ขับเคลื่อนสู่ม.ดิจิทัล

มข.พัฒนาด้านการสื่อสารองค์กร ฝึกอบรม Workplace by Facebook บุคลากรกองสื่อสารองค์กร พร้อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในมิติด้านการสื่อสารภายในองค์กรออนไลน์รูปแบบใหม่ ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

3 ก.ค. 2562    Wadchara Noichompoo    262

เชิญชาวมข.พิชิต 100 กม.กับ“KKU Healthy Life” เดิน–วิ่ง เพื่อสุขภาพ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. เปิดโครงการ “KKU Healthy Life” ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะ ท้าทายบุคลากรมข. ให้เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ สะสมระยะทาง ชิงเสื้อ Finisher 500 คนแรกผู้พิชิต100 ก.ม.ใน 2 เดือน

26 มิ.ย. 2562    Wadchara Noichompoo    664

เปิดรับรับอาสาสมัครวิจัยมะเร็งกระเพาะอาหาร

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก ACRO คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครอาสาสมัครโครงการวิจัยมะเร็งกระเพาะอาหาร และพิจารณาทางเลือกอื่นในการรักษา

24 มิ.ย. 2562    Wadchara Noichompoo    94

ศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมข.เปิดให้บริการรองรับ สู่ยุคเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ลงนามร่วมมือกับภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการแก่อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและยา และการแพทย์ รองรับสู่ยุคเศรษฐศาสตร์ชีวภาพ

21 มิ.ย. 2562    Wadchara Noichompoo    349

มข.MOU กับภาคเอกชน...ตั้งเป้าพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะวิทย์ มข.จับมือกับบ.อินเทอร์เน็ต บ.สยามชำนาญกิจ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมฯ ร่วมผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานระดับนานาชาติ และไทยแลนด์ 4.0 นำความรู้งานวิจัย/นวัตกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน สังคม

17 มิ.ย. 2562    Wadchara Noichompoo    466

มข.เปิดบ้านให้สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น หวังขับเคลื่อนยกระดับภาคสังคม

มข.ต้อนรับที่ปรึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในที่ประชุม หวังนำองค์ความรู้ของนักวิชาการในทุกสาขา เข้าไปขับเคลื่อน ยกระดับในภาคสังคมการเกษตรอุตสาหกรรม

14 มิ.ย. 2562    Wadchara Noichompoo    145


previous123456789...8485next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz