ข่าว มข. » ข่าวโดย "Paporn Ruenwichar"

จำนวน 1774 รายการ
COLAKKUสนับสนุนผู้บริหารรับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในยุคดิจิทัล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU สนับสนุนผู้บริหาร เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในยุคดิจิทัล

22 ส.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    137

ผู้บริหาร COLA KKU ร่วมทบทวนผลการดำเนินงานการสร้างพลเมือง (Big Forum)

ผู้บริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมทบทวนผลการดำเนินงานการสร้างพลเมือง (Big Forum)

20 ส.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    168

COLA KKU กระตุ้นจิตสำนึกระลึกถึงบูรพคณาจารย์ จัด“พิธีไหว้ครู”ประจำปี62

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU กระตุ้นจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงบูรพคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562

15 ส.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    169

วิทยาลัยผู้สูงอายุ ร่วมสร้างความสุขทุกรุ่นวัย

เข้าสู่ปีที่3 ที่วิทยาลัยผู้สูงอายุ โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ร่วมสร้างความสุขทุกรุ่นวัยให้สังคม

26 ก.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    183

COLA KKU พัฒนาศักยภาพบุคลากร เปิดโลกทัศน์สู่สากล รองรับการเปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU พัฒนาศักยภาพบุคลากรเปิดโลกทัศน์สู่สากลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (COLA-KKU Transformation)

15 ก.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    230

คณบดี COLA KKU นำเสนอผลงานวิชาการ ณ สาธารณรัฐเซอร์เบีย

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Police Executive Symposium (IPES) ณ สาธารณรัฐเซอร์เบีย

4 ก.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    216

COLA KKUขยายความร่วมมือNational Research Center of Cultural Industries

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เข้าพบและเจรจาขยายความร่วมมือกับ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของ National Research Center of Cultural Industries แห่ง Yunnan University

12 มิ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar    362

คณาจารย์COLA KKUเข้าร่วมอบรมนักประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ GSTC

คณาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "นักประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ GSTC (GSTC Destination Assessment Program)"

7 มิ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar    229

COLA KKU HAPPY HEALTHY WORKPLACE ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ 62

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU นำเอาเสาหลักของยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม COLA KKU HAPPY HEALTHY WORKPLACE ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ ประจำปี 2562

5 มิ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar    208

KKUเปิดหลักสูตร Digital Governance ยกระดับนักศึกษาไทยสู่โลกแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตร Digital Governance ยกระดับนักศึกษาไทยสู่โลกแห่งอนาคต ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการภาครัฐและการบริการสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้เพียงแค่ปลายนิ้ว

8 พ.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    712


previous123456789...177178next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz