ข่าว มข. » ข่าวโดย "Paporn Ruenwichar"

จำนวน 1768 รายการ
COLA KKUขยายความร่วมมือNational Research Center of Cultural Industries

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เข้าพบและเจรจาขยายความร่วมมือกับ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ของ National Research Center of Cultural Industries แห่ง Yunnan University

12 มิ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar    210

คณาจารย์COLA KKUเข้าร่วมอบรมนักประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ GSTC

คณาจารย์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "นักประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามแนวทางของ GSTC (GSTC Destination Assessment Program)"

7 มิ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar    146

COLA KKU HAPPY HEALTHY WORKPLACE ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ 62

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU นำเอาเสาหลักของยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม COLA KKU HAPPY HEALTHY WORKPLACE ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยโยคะ ประจำปี 2562

5 มิ.ย. 2562    Paporn Ruenwichar    126

KKUเปิดหลักสูตร Digital Governance ยกระดับนักศึกษาไทยสู่โลกแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักสูตร Digital Governance ยกระดับนักศึกษาไทยสู่โลกแห่งอนาคต ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการภาครัฐและการบริการสาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้เพียงแค่ปลายนิ้ว

8 พ.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    567

ผู้ช่วยคณบดีCOLA KKUประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะผู้ประเมินเมืองฯปี62

อ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการปกครองส่วนท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะผู้ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 2562

24 เม.ย. 2562    Paporn Ruenwichar    221

COLA KKU จัดบริการวิชาการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่นแบบเปิด

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดบริการวิชาการพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่นแบบเปิด

5 มี.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    217

COLA KKU เปิดพท.ทางการเมืองให้พรรคการเมืองได้มีโอกาสนำเสนอวิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU “เปิดพื้นที่ทางการเมืองให้พรรคการเมืองทุกพรรคได้มีโอกาสในการนำเสนอวิสัยทัศน์”

1 มี.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    207

COLAKKUเริ่มแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอปท.จ.อุบลราชธานี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เริ่มต้นแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ที่สอง ที่ “จังหวัดอุบลราชธานี”

23 ก.พ. 2562    Paporn Ruenwichar    232

COLA KKUเริ่มต้นแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท.พท."ขก."

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU เริ่มต้นแล้วกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่แรก ที่ “ขอนแก่น”

16 ม.ค. 2562    Paporn Ruenwichar    229

COLA KKU จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้ธีม “การมุ้ง-การเมือง เรื่องของเรา”

17 ธ.ค. 2561    Paporn Ruenwichar    362


previous123456789...176177next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz