ข่าว มข. » ข่าวโดย "Passakorn Tuaprakhon"

จำนวน 267 รายการ
อบรมขับขี่ปลอดภัย นักศึกษาต้องตระหนักในหน้าที่พลเมืองเมื่อใช้รถใช้ถนน

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการส่งเสริมวินัยด้านการจราจรนักศึกษา “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” เน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองในการใช้รถใช้ถนน

30 เม.ย. 2561    Passakorn Tuaprakhon    623

ส่งสุขผ่านผ้า คุณช้างจับมือ กิจกรรมจิตอาสา ผลิตตุ๊กตาเพื่อผู้ป่วย

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ผลิตตุ๊กตาช้างเพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภาวะมืออ่อนแรง มือจิกเกร็งจนเล็บจิกเนื้อ ส่งสุขผ่านผ้า คุณช้างจับมือ

5 เม.ย. 2561    Passakorn Tuaprakhon    1452

บริษัทไทยน้ำทิพย์ มอบทุนการศึกษาแก่ มข. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มอบทุนการศึกษาเพื่อสมทบเข้ากองทุน “บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด” โดยมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา ใช้ดอกผลมอบเป็นทุนแก่นักศึกษา

20 มี.ค. 2561    Passakorn Tuaprakhon    1046

ครอบครัวศิษย์เก่า มข. มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท

คุณดุสิต โคตรวงษา และ คุณปริศนา โคตรวงษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แก่คณะเกษตรศาสตร์ 50,000 บาท และ กองกิจการนักศึกษา 50,000 บาท เพื่อจัดสรรแก่นักศึกษา

14 ก.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    2294

สมาคมศิษย์เก่า มข. สานสัมพันธ์ชุมชน ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาเยาวชน

สมาคมศิษย์เก่า มข. ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2 ส.ค. 2560    Passakorn Tuaprakhon    789

ผศ.ดร.นิภา มอบทุนการศึกษาให้ผู้มีภูมิลำเนาในเขตประสบภัยน้ำท่วม

ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย มอบเงินทุนการศึกษาผ่านกองกิจการนักศึกษาจำนวน 10,000 บาท เพื่อมอบแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

1 ส.ค. 2560    Passakorn Tuaprakhon    895

สมาคมศิษย์เก่า มข. ลงชุมชน ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านบึงแก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ สมาคมศิษย์เก่า มข. สู่ชุมชน" เน้นการพัฒนาเด็ก ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

16 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    399

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างดูงาน ชู มข. ต้นแบบแม่ข่ายอีสานตอนบน

มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

15 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    1588

กองกิจการนักศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่อง นักศึกษาทำความดี

กองกิจการนักศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่องความดีแก่ นายศตญา พรหมวิชัย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือและมอบคืนเจ้าของ

12 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    1301

อธิการบดี มข. ย้ำ พัฒนานักศึกษายุค 4.0 ต้องปฏิบัติจริงเพื่อการเรียนรู้

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เชื่อมอดีตสู่อนาคตการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา” สัมมนา 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

6 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    1922


previous123456789...2627next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »