ข่าว มข. » ข่าวโดย "Passakorn Tuaprakhon"

จำนวน 264 รายการ
ครอบครัวศิษย์เก่า มข. มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท

คุณดุสิต โคตรวงษา และ คุณปริศนา โคตรวงษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 11 มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แก่คณะเกษตรศาสตร์ 50,000 บาท และ กองกิจการนักศึกษา 50,000 บาท เพื่อจัดสรรแก่นักศึกษา

14 ก.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    2186

สมาคมศิษย์เก่า มข. สานสัมพันธ์ชุมชน ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาเยาวชน

สมาคมศิษย์เก่า มข. ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2 ส.ค. 2560    Passakorn Tuaprakhon    723

ผศ.ดร.นิภา มอบทุนการศึกษาให้ผู้มีภูมิลำเนาในเขตประสบภัยน้ำท่วม

ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย มอบเงินทุนการศึกษาผ่านกองกิจการนักศึกษาจำนวน 10,000 บาท เพื่อมอบแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคอีสาน

1 ส.ค. 2560    Passakorn Tuaprakhon    843

สมาคมศิษย์เก่า มข. ลงชุมชน ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านบึงแก

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ "เสริมสร้างการเรียนรู้ สมาคมศิษย์เก่า มข. สู่ชุมชน" เน้นการพัฒนาเด็ก ช่วยเสริมฐานการเรียนรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

16 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    290

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างดูงาน ชู มข. ต้นแบบแม่ข่ายอีสานตอนบน

มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข. ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

15 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    1503

กองกิจการนักศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่อง นักศึกษาทำความดี

กองกิจการนักศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่องความดีแก่ นายศตญา พรหมวิชัย นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ที่เก็บโทรศัพท์มือถือและมอบคืนเจ้าของ

12 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    1124

อธิการบดี มข. ย้ำ พัฒนานักศึกษายุค 4.0 ต้องปฏิบัติจริงเพื่อการเรียนรู้

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มข. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เชื่อมอดีตสู่อนาคตการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา” สัมมนา 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

6 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    1736

มข. ฝึกป้องกันอัคคีภัย เน้นห่วงใยนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกป้องกันอัคคีภัย ให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เน้นผู้นำนักศึกษา หวังเป็นแกนนำป้องกันและสามารถระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

1 มิ.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    154

มุมมองนักศึกษากับการจัดระเบียบร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบรั้ว มข.

การเสวนานักศึกษากับมุมมองในการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา : ร้านค้า/สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5 เม.ย. 2560    Passakorn Tuaprakhon    2606

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นร่วมแข่งแบตมินตัน และมอบรางวัลแก่นักกีฬาระหว่างคณะ มข.

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมการแข่งขันแบดมินตันกิตติมศักดิ์ ในพิธีปิดการแข่งขันแบดมินตันระหว่างคณะ ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ณ สนามแบดมินตัน มข.

14 มี.ค. 2560    Passakorn Tuaprakhon    872


previous123456789...2627next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »