ข่าว มข. » ข่าวโดย "Boripat Tasee"

จำนวน 399 รายการ
มข.ตั้งจุดกวดขันรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรเพื่อรณรงค์สวมหมวกนิรภัยและขับขี่ตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดบริเวณประตู2 ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อให้ มข.เป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรสวมหมวกนิรภัย 100%

21 ก.พ. 2561    Boripat Tasee    14595

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. จัดอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 5

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 เสริมความรู้ สมรรถนะ เชิงบูรณาการกับการทำงาน

9 ก.พ. 2561    Boripat Tasee    957

มข.ร่วมหารือแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประชุมหารือคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก พร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะที่ดีต่อบุคลากร นักศึกษาทุกคน

6 ก.พ. 2561    Boripat Tasee    708

มข.โกย 37 เหรียญ จากศึก “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โกยทั้งสิ้น 37 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2 ก.พ. 2561    Boripat Tasee    5539

มข. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมพูวิทยาคม) จำนวน 100 คน เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อและเยี่ยมชมคณะสาขาวิชา

1 ก.พ. 2561    Boripat Tasee    87

สาธารณสุขศาสตร์ มข.จับมือมูลนิธิโตโยต้า มอบทุนโครงการหนูรักผักสีเขียวฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนโครงการหนูรักผักสีเขียวให้ 46 แห่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน หวังแก้ปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง

29 ม.ค. 2561    Boripat Tasee    981

นักกีฬา มข. กำลังใจเต็มเปี่ยม พร้อมลุยศึกราชมงคลธัญบุรีเกมส์

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนอธิการบดี มข. กล่าวให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาสร้างขวัญและกำลังใจ ก่อนเดินทางร่วมแข่งขัน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

17 ม.ค. 2561    Boripat Tasee    1724

มข. เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯรุ่น60 ดูงานด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับ ผู้บริหารและนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่60 เยี่ยมชมดูงานการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเถ้าแกลบ แห่งแรกในประเทศ

13 ม.ค. 2561    Boripat Tasee    1590

ดร.มีชัย วีระไวทยะ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ปี2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศเกียรติคุณ ดร.มีชัย วีระไวทยะ มอบรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล ปี2559 เพื่อเผยแพร่แนวคิดและองค์ความรู้ด้านการศึกษา ในฐานะผู้มีประสบการณ์สูงด้านการจัดการศึกษาในชนบท

10 ม.ค. 2561    Boripat Tasee    1721

สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สนง.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หวังให้นักวิจัยมีความรู้ในหลักจริยธรรมการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยมนุษย์

8 ม.ค. 2561    Boripat Tasee    108


previous123456789...3940next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »