ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jitludda Santa"

จำนวน 35 รายการ
COLA ร่วมมือ REG KKU แลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือการทำงานส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

19 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    169

COLA KKU ลงนามในสัญญาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ITA จ.เลย ต่อเนื่องปีที่ 2

จังหวัดเลย มอบความไว้วางใจให้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาในการประเมินและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101 แห่งของจังหวัดเลย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

13 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    1098

COLAสร้างความก้าวหน้าและทันสมัยในการทำงานให้กับบุคลากรด้วยระบบ KKU MIS

COLA KKU ขานรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งปรับเปลี่ยนการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล สร้างความก้าวหน้าและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี KKU MIS

11 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    125

นักศึกษาCOLAได้รับคัดเลือกเป็น1ใน80คน นศ.ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่5

นักศึกษา COLA KKU ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 80 นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5 (The 5th NIDA camp)

11 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    176

COLAพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมนำเกณฑ์EdPExสู่การบริหารองค์กร

COLA KKU พัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมในการนำเกณฑ์ EdPEx สู่การบริหารจัดการองค์กร

11 ก.ค. 2561    Jitludda Santa    155

COLA-KKU ขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เวียดนาม

COLA-KKU ขยายความร่วมมือทางวิชาการและประชุมเตรียมความพร้อมหนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เวียดนาม

10 พ.ค. 2561    Jitludda Santa    1139

COLA KKU จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเพิ่มพูนประสบการณ์นักศึกษานอกสถานที่

COLA KKU จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเพิ่มพูนประสบการณ์นักศึกษานอกสถานที่

27 เม.ย. 2561    Jitludda Santa    222

COLA KKU ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ2561

COLA KKU ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ Admission ประจำปี 2561

27 เม.ย. 2561    Jitludda Santa    278

COLA ต้อนรับ ม.นเรศวร ถ่ายทอด"ขอนแก่นโมเดลพัฒนาเมืองด้วยพลังคนเมือง"

ผู้บริหาร COLA KKU เปิดบ้านต้อนรับ ม.นเรศวร ถ่ายทอดเรื่องราว "ขอนแก่นโมเดล พัฒนาเมืองด้วยพลังคนเมือง"

23 เม.ย. 2561    Jitludda Santa    292

COLA KKU จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ป.เอก พัฒนา นศ. เสริมสร้างพื้น

COLA KKU จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ป.เอก พัฒนา นศ. เสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้

19 เม.ย. 2561    Jitludda Santa    201


previous1234next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Dec.
12

Invisalign Go

13.30 น.

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz