ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 478 รายการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด

18 มกราคม 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

22 ม.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    34

คณะสัตวแพทย์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

17 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย

22 ม.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    34

คณะสัตวแพทย์มข.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม PENAPH Conference

12 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม PENAPH Conference 2018

15 ม.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    55

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” ครั้งที่ 15

4-7 มกราคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” ครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 ม.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    61

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรฯ

28 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560

5 ม.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    68

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมงานประชุมสมาคมนิสิตฯ ณ ประเทศแอฟริกาใต้

9 – 19 ธันวาคม 2560 นศ.สพ. เศรษฐัจจิ์ ลิขิตฉัตรภักดีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ (International Veterinary Student Association) ณ ประเทศแอฟริกาใต้

5 ม.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    77

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

21 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

27 ธ.ค. 2560    Yunyong Vangprecha    63

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านการพัสดุ

26 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุมากขึ้น ฯลฯ

27 ธ.ค. 2560    Yunyong Vangprecha    55

คณะสัตวแพทย์ มข.สัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรการขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

25 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร : การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

26 ธ.ค. 2560    Yunyong Vangprecha    65

คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2560

24 ธันวาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ในเขตอำเวียงเก่า จ.ขอนแก่น

26 ธ.ค. 2560    Yunyong Vangprecha    1563


previous123456789...4748next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »