ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 555 รายการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3”

24 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560

25 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    28

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รศ.น.สพ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560

24 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    33

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น

22 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ

24 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    60

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

23 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    44

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ Rakuno Gakuen University

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนด 3 เดือน 11 วัน

22 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    35

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม KKU USR ครั้งที่ 4

18 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4

22 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวาย ณ จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ จังหวัดสุรินทร์

22 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก SEAMEO TROPMED

17 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Tropical Medicine and PublicHealth Network(SEAMEO TROPMED)

18 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    43

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศบังคลาเทศ

15 ตุลาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากChittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)ประเทศบังคลาเทศประจำปี 2561

16 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    45

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯภายใต้โครงการ KKU USR

10 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561

16 พ.ค. 2561    Yunyong Vangprecha    54


previous123456789...5556next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »