ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 783 รายการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy

22 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ประจำปี 2562 เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อ

22 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    25

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์”

20 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์” เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย

21 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    40

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP

18 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP เพื่อทำให้นักเรียนเกิดแนวคิดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต

21 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    34

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

18–19 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

21 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    34

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

17 ตุลาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพสนทนาภาษาอังกฤษ และมีความรู้ความสามารถในด้านการฟังการพูด

18 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    54

โครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

18 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    61

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์ 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานเบื้องต้น

18 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    42

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนการใช้สมุนไพรในสัตว์

19–20 กันยายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนการใช้สมุนไพรในสัตว์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ให้เหมาะสม

16 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    58

การนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ“ ประจำปีการศึกษา 2561

15 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    116

ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย

ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 ต.ค. 2562    Yunyong Vangprecha    77


previous123456789...7879next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz