ข่าว มข. » ข่าวโดย "Yunyong Vangprecha"

จำนวน 405 รายการ
โครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า"

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า"ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ พื้นที่บ้านโนนม่วง บ้านหนองกุง และบ้านสามเหลี่ยม ตำบลศิลา

19 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    29

อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข.ให้บริการวิชาการด้านการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ

16 กันยายน 2560 ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ ณ ศาลาชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

18 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    36

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

16 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ “The Fresh Party Freshy Strong” ประจำปีการศึกษา 2560

18 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    41

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

14 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

18 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    41

อาจารย์คณะสัตวแพทย์มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน

19-20 สิงหาคม 2560 ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ วัฒนชัย อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

15 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    32

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดโครงการแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

14 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ open house แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

14 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    30

คณะสัตวแพทย์ มข.ร่วมยินดีกับบุคลากรเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

14 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    44

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการแก้จนฯ จังหวัดขอนแก่น

12 กันยายน 2560 ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการแก้จนฯ จังหวัดขอนแก่น

14 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    42

คณะสัตวแพทย์ มข.ยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปีฯ

31 สิงหาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปีและนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

13 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    49

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการผสมเทียมฯ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

13 ก.ย. 2560    Yunyong Vangprecha    44


previous123456789...4041next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »