ข่าว มข. » ข่าวโดย "Panapon Meepian"

จำนวน 150 รายการ
วนค.จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 62

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 “จากเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยอย่างภาคภูมิ” ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK2217 วิทยาเขตหนองคาย

11 ก.ย. 2562    Panapon Meepian    252

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Campus Star Young Reporter Season 2

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Free Workshop ผู้ประกาศข่าว Campus Star Young Reporter Season 2 จัดโดยนิตยสารและเว็บไซต์ Campus Star ร่วมกับ MONO29

19 ส.ค. 2562    Panapon Meepian    179

คณะศิลปศาสตร์ สัมมนา"กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ"

คณะศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ “กระบวนทัศน์ใหม่การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

19 ส.ค. 2562    Panapon Meepian    272

นศ.ปี 1 วิทยาเขตหนองคาย ร่วมใจเดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคาย

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพาน้องใหม่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 “เดินไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองหนองคายเชื่อมสัมพันธ์พี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2562”

4 ส.ค. 2562    Panapon Meepian    280

วนค.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สร้างความภาคภูมิใจสถาบัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความภาคภูมิใจสถาบัน

19 ก.ค. 2562    Panapon Meepian    265

คณะบริหารธุรกิจร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนำเสนอผลงาน GMSIC 2019

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 6 The 6th Greater Mekong Subregion International Conference 2019

18 ก.ค. 2562    Panapon Meepian    189

วนค.สืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สืบสานวิถีชาวพุทธ ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562

12 ก.ค. 2562    Panapon Meepian    108

คณะสังคมฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุดรธานี

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองอุดรธานี

10 ก.ค. 2562    Panapon Meepian    288

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ วนค. ส่งเสริมเยาวชนเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ ให้มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนุกสนานกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

31 พ.ค. 2562    Panapon Meepian    141

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ วนค. ให้บริการด้านเวชศาสตร์การกีฬา

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฯในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมป์เกมส์

14 พ.ค. 2562    Panapon Meepian    205


previous123456789...1415next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz