ข่าว มข. » ข่าวโดย "Piranut Aimthong"

จำนวน 31 รายการ
มข. ร่วม 3 หน่วยงานใหญ่จัดพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจากทั่วประเทศ

สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน มข. ร่วมมือ 3 หน่วยงาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน

21 ต.ค. 2562    Piranut Aimthong    111

มข.ร่วมพัฒนาครูเอกชนสานต่อนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมการอบรมในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน (ระดับมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

19 ต.ค. 2562    Piranut Aimthong    201

สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน ร่วมเป็นหนึ่งพลัง แห่งการเรียนรู้เพื่อครูไทย

สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน มข. ร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งใหญ่ ร่วมกับอีก 10 หน่วยงาน เพื่อเป็นพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในงาน EDUCA2019 ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562

17 ต.ค. 2562    Piranut Aimthong    147

สถาบันวิจัยฯครูอาเซียน จัดกิจกรรมมุ่งพัฒนาสมรรถนะนักเรียน-นักศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น

7 ต.ค. 2562    Piranut Aimthong    439

มข.ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาภาคเอกชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดกิจกรรมการอบรมในโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน (ระดับประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

6 ต.ค. 2562    Piranut Aimthong    326

มข.จัดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศสู่ผู้บริหารโรงเรียน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดทางคณิตศาสตร์และหุ่นยนต์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่ผู้บริหารโรงเรียนใน สพป.ขอนแก่น เขต1 และผู้สนใจ

21 ก.ย. 2562    Piranut Aimthong    397

มข. สานต่อนวัตกรรมการศึกษาสู่ ผอ.โรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ

มข. โดยสถาบันฯครูอาเซียน จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ประจำปี 2562 เพื่อสานต่อแนวทางการดำเนินงานจากผู้บริหารโรงเรียนในโครงการฯผู้มีประสบการณ์สู่เครือข่ายโรงเรียนในโครงการฯรุ่นใหม่

23 ส.ค. 2562    Piranut Aimthong    404

มข.เปิดบ้านต้อนรับสายการบินแห่งชาติลาว ย้ำความพร้อมเป็นศูนย์อบรมการบิน

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารสายการบินแห่งชาติลาว และเตรียมความพร้อมฝึกอบรมการบินให้กับพนักงานการบินสายการบินแห่งชาติลาว

16 ส.ค. 2562    Piranut Aimthong    282

มข.ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการศึกษา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

มข.ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในงาน 1st DOST-SEI Project STAR International Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

14 ส.ค. 2562    Piranut Aimthong    463

มข.นำนวัตกรรมการเรียน สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

5 ส.ค. 2562    Piranut Aimthong    406


previous1234next

คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz