ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jarunee Nuanboonma"

จำนวน 653 รายการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี ระบบทำความเย็นฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี และพัฒนาการออกแบบระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศปัจจุบัน

19 เม.ย. 2561    Jarunee Nuanboonma    907

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย

11 เม.ย. 2561    Jarunee Nuanboonma    163

วิศวฯ อบรม เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

6 เม.ย. 2561    Jarunee Nuanboonma    102

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

6 เม.ย. 2561    Jarunee Nuanboonma    106

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน " 2 ทศวรรษสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น "

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน " 2 ทศวรรษสมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น "

5 เม.ย. 2561    Jarunee Nuanboonma    112

วิศวฯ ขอนแก่น บรรยายและแนะแนวข้อมูลศึกษาต่อแก่นักเรียน กว่า 300 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายและแนะแนวข้อมูลเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวฯ แก่นักเรียน กว่า 300 คน

28 มี.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    113

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับรางวัลบทความดีเด่นสาขาวิศวกรรมโยธา

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับรางวัลบทความดีเด่นสาขาวิศวกรรมโยธา

27 มี.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    123

วิศวะร่วม NUT ญี่ปุ่นหารือเปิดโท-เอก วิศวกรรมนวัตกรรมหลักสูตร2ปริญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม ณ NUT ประเทศญี่ปุ่นเตรียมเปิดหลักสูตรสองปริญญาร่วมกัน

26 มี.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    151

วิศวฯ อบรมการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นหวังสร้างความก้าวหน้าในอาชีพบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิงรุกสร้างขวัญและกำลังใจให้สายสนับสนุน หวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

26 มี.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    157

ผู้บริหารวิศวฯ ร่วมงานพิธีทำบุญสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ24ปี

ผู้บริหารวิศวฯ ขอนแก่น ร่วมงานพิธีทำบุญสถาปนา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 24 ปี

21 มี.ค. 2561    Jarunee Nuanboonma    119


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Jul.
04
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »