ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jarunee Nuanboonma"

จำนวน 597 รายการ
คณะวิศวฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555

คณะวิศวฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    672

คณะวิศวฯ ประชุมชี้แจงฝึกงาน สหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

คณะวิศวฯ จัดประชุมชี้แจงฝึกงาน สหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (หลักสูตร 4+1)

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    817

บทความวิจัยของอาจารย์วิศวฯ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในในฐาน ISI และฐาน Scopus

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    271

อาจารย์วิศวฯ รับทุนเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    259

ขอแสดงความยินดี ดร.อภิรัฐ กับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

20 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    881

คณะวิศวฯ เตรียมจัดชี้แจงฝึกงานและสหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการประชุมชี้แจงฝึกงาน สหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

15 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    474

คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science...

คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science จากประเทศไต้หวัน

15 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    564

วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ราย 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.)

วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ราย 3 เดือน ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2555

15 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    531

คณะวิศวฯ รับมอบทุนสนับสนุนค่ายสิ่งแวดล้อมจากบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนสนับสนุนค่ายสิ่งแวดล้อมจากบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

14 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    331

อาจารย์วิศวฯ ศักยภาพสูง ได้รับเชิญไปสอนที่ NII ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์วิศวฯ ศักยภาพสูง ได้รับเชิญไปสอนที่ National Institute of Informatics (NII) ประเทศญี่ปุ่น

10 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    1729


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »