ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jarunee Nuanboonma"

จำนวน 599 รายการ
นศ.วิศวฯคอมพิวเตอร์ คว้าชนะเลิศ แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-IC

นศ.วิศวฯคอมพิวเตอร์ คว้าชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC 2012 ระดับภูมิภาค

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    832

วิศวฯ มข. ร่วมในนวัตกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาของเปปทีน

วิศวฯ มข. ร่วมในนวัตกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาของเปปทีน

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    828

คณะวิศวฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555

คณะวิศวฯ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2555

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    683

คณะวิศวฯ ประชุมชี้แจงฝึกงาน สหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

คณะวิศวฯ จัดประชุมชี้แจงฝึกงาน สหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (หลักสูตร 4+1)

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    831

บทความวิจัยของอาจารย์วิศวฯ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาตร์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในในฐาน ISI และฐาน Scopus

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    295

อาจารย์วิศวฯ รับทุนเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนเพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ

21 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    266

ขอแสดงความยินดี ดร.อภิรัฐ กับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร กับตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

20 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    899

คณะวิศวฯ เตรียมจัดชี้แจงฝึกงานและสหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการประชุมชี้แจงฝึกงาน สหกิจศึกษา และปริญญาตรีแบบก้าวหน้า

15 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    484

คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science...

คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก Chia Nan University of Pharmacy & Science จากประเทศไต้หวัน

15 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    582

วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ราย 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.)

วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ราย 3 เดือน ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2555

15 ส.ค. 2555    Jarunee Nuanboonma    544


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

Nov.
23
ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »