ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jarunee Nuanboonma"

จำนวน 597 รายการ
คณะวิศวฯ MOU บริษัทศิษย์เก่า อ้าแขนพร้อมรับศิษย์น้องเข้าทำงาน

คณะวิศวฯ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท สยามสแกนดิเนเวียน คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิสิเนส จำกัด ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 ก.พ. 2559    Jarunee Nuanboonma    722

อาจารย์ฯวิศวเครื่องกล รับรางวัลดีเยี่ยมการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่

ผลงานอาจารย์เครื่องกล รับรางวัลดีเยี่ยมในการประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโสสกว.

21 ม.ค. 2559    Jarunee Nuanboonma    260

บัณฑิตศึกษาวิศวฯรับรางวัลระดับ “ดี” จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

บัณฑิตศึกษาวิศวฯ รับรางวัลการนำเสนอผลงานในระดับ “ดี” จากการประชุมวิชาการระดับชาติ

21 ม.ค. 2559    Jarunee Nuanboonma    315

รองนายกร่วมประชุมติดตามโครงการ Smart City พัฒนาระบบขนส่งมวลชนขอนแก่น

รองนายกร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการขอนแก่น Smart City และการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

14 ม.ค. 2559    Jarunee Nuanboonma    923

วิศวฯ ร่วมกับ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น จัดบรรยายพิเศ

วิศวฯ ร่วมกับ Yokohama National University จัดบรรยาย”Mobility Design & BRT Strategy”

8 ม.ค. 2559    Jarunee Nuanboonma    416

คณะวิศวฯ หนุนปูพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้นร. ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

คณะวิศวฯ ปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ หวังให้รู้จักคิดวิเคราะห์เชิงวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝากความหวังให้พัฒนาสังคม และประเทศชาติในอนาคต

5 ม.ค. 2559    Jarunee Nuanboonma    562

รองนายกรัฐมนตรีหารืออาจารย์วิศวฯ พร้อมฝ่ายปกครองขอนแก่น หารือระบบขนส่ง

รองนายกรัฐมนตรี หารืออาจารย์วิศวฯ มข. พร้อมฝ่ายปกครอง หวังดันระบบขนส่งมวลชนพร้อมพัฒนาพื้นที่รอบสถานีนครขอนแก่น

29 ธ.ค. 2558    Jarunee Nuanboonma    518

คณาจารย์และนศ.มข.ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GMSARN ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

คณาจารย์และนศ. มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GMSARN ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

23 ธ.ค. 2558    Jarunee Nuanboonma    399

วิศวฯเกษตร เสริมทักษะวิชาชีพ นศ. สร้างเวทีแข่งขันกลไกประดิษฐ์

วิศวฯเกษตร ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ นศ. สร้างเวทีแข่งขันกลไกประดิษฐ์ หวังเห็นภาพการทำงานจริงของระบบกลไก

9 พ.ย. 2558    Jarunee Nuanboonma    449

คณะวิศวฯ ระดมความคิดจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี’59 – 62

คณะวิศวฯ ระดมความคิดจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี’59 – 62

9 พ.ย. 2558    Jarunee Nuanboonma    284


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »