ข่าว มข. » ข่าวโดย "Jitludda Santa"

จำนวน 79 รายการ
นศ.COLA ผุด 8 โครงการใหม่ สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้สำเร็จเกินคาดหมาย

นักศึกษา COLA KKU ผุด 8 โครงการใหม่ ในรายวิชา Project Feasibility Study and Appraisal สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้สำเร็จเกินความคาดหมาย

22 ต.ค. 2562    Jitludda Santa    218

COLAต้อนรับนักเรียนค่ายตุลาวิชาการ2562 เข้าศึกษาดูงานแนะแนวศึกษาต่อ

COLA KKU ให้การต้อนรับนักเรียนค่ายตุลาวิชาการ 2562 เข้าศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

17 ต.ค. 2562    Jitludda Santa    238

COLA เสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ อัพเกรดนักศึกษา ยุค Thailand 4.0

COLA จับมือ สำนักหอสมุด จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ(Information Literacy) สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

17 ต.ค. 2562    Jitludda Santa    219

COLA ร่วมกับ ทต.บ้านแฮด จัดชุมชนต้นแบบเป็นห้องปฏิบัติการชุมชนให้ นศ.

COLA KKU ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น จัดพื้นที่ชุมชนต้นแบบเป็นห้องปฏิบัติการชุมชนให้กับนักศึกษา ในรายวิชา CL301401 ทฤษฎีการจัดการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมนโยบายบูรณาการระหว่างรายวิชากับชุมชน

17 ต.ค. 2562    Jitludda Santa    210

COLAจับมือWaseda University จัดประชุมวิชาการ CIGAR2021ครั้งแรกในเอเชีย

COLA KKU จับมือกับ Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CIGAR 2021 ครั้งแรกในเอเชีย

13 ต.ค. 2562    Jitludda Santa    318

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019

นักวิจัยรุ่น Young ของ COLA พบ Nobel Laureates ใน STS forum 2019 การประชุมสุดยอดผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

7 ต.ค. 2562    Jitludda Santa    356

นครขอนแก่นมอบให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ณ เปรู

นครขอนแก่น มอบหมายให้ COLA KKU เป็นผู้แทนเสนอแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

4 ต.ค. 2562    Jitludda Santa    237

อาจารย์ COLA KKU ติวเข้ม เตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ COLA ติวเข้ม เตรียมพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์”

27 ก.ย. 2562    Jitludda Santa    133

COLA KKUเจรจาความมือด้าน Digital Governance กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

ผู้บริหาร COLA KKU เจรจาความมือด้าน Digital Governance กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน

21 ก.ย. 2562    Jitludda Santa    259

COLA จัดบรรยายพิเศษ “จะขยับลำดับที่ (Ranking)ได้อย่างไร?"

COLA จัด Lunch Talk & Staff Meeting หัวข้อ “จะขยับลำดับที่ (Ranking) ได้อย่างไร ?” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่

21 ก.ย. 2562    Jitludda Santa    214


คณะและหน่วยงาน

หน้าเว็บสำหรับ..

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด »

ผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานทั้งหมด »

KKU Channel
Fm.103Mhz